Financování

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace s právní formou školská právnická osoba, která je částečně financovaná z provozních dotací MŠMT. Jako poskytovatel registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež čerpá také účelovou dotaci MPSV na tuto službu. Tyto finanční prostředky ani zdaleka nepokryjí náklady spojené s jeho činností a proto je Salesiánské středisko odkázané na podporů z různých zdrojů: státní správy, samosprávy, nadací, firem a individuálních dárců.

Podpořené projekty v roce 2021

Nadace Jistota

» Neformální předškolní klub Klubík Mája

Projekt podpořila Nadace Jistota.


Nadace umění pro zdraví

» Kulturou ke vzdělání a výchově dětí

Projekt podpořila Nadace umění pro zdraví.


Brimo

» Párty stan pro akce Střediska

Projekt podpořila firma Brimo – brilliant moments.


Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicíc

Projekt podpořila nadace Renovabis.


Nadace Racek

» Evangeliem vychovávat a výchovou evangelizovat

Projekt podpořila nadace Renovabis.


Nadace ČEZ

» Zkvalitnění služeb pro děti a mládež

Projekt podpořila nadace Renovabis.


Magistrát města České Budějovice

» Salesiánské příměstské tábory

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


 

 

Podpořené projekty v roce 2020

Nadace Jistota

» Neformální předškolní klub Klubík Mája

Projekt podpořila Nadace Jistota.


Nadace umění pro zdraví

» Kulturou ke vzdělání a výchově dětí

Projekt podpořila Nadace umění pro zdraví.


Magistrát města České Budějovice

» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.

Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích 

Projekt podpořila nadace Renovabis.


 

Starší projekty

Zobrazit starší projekty »