Financování

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace s právní formou školská právnická osoba, která je částečně financovaná z provozních dotací MŠMT. Jako poskytovatel registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež čerpá také účelovou dotaci MPSV na tuto službu. Tyto finanční prostředky ani zdaleka nepokryjí náklady spojené s jeho činností a proto je Salesiánské středisko odkázané na podporů z různých zdrojů: státní správy, samosprávy, nadací, firem a individuálních dárců.

Podpořené projekty v roce 2024

Magistrát města České Budějovice

» Předškoláci na Máji

» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

» Salesiánské sportovní příměstské tábory

» Salesiánské příměstské tábory


Nadace ČEZ

» Rozvoj sociální služby NZDM V Kostce


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2024

» Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2024


 

Podpořené projekty v roce 2023

Krajský úřad Jihočeského kraje

» Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Magistrát města České Budějovice

» Salesiánské příměstské tábory

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské sportovní příměstské tábory

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Včelaříme s dětmi

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích

Projekt podpořila nadace Renovabis.


 

Podpořené projekty v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

» Pedagogické programy Salesiánského střediska mládeže – DDM České Budějovice

Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Krajský úřad Jihočeského kraje


» Základna Kvilda

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké boulder závody

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Magistrát města České Budějovice


» Salesiánské příměstské tábory

Projekt podpořil Magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Včelaříme s dětmi

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Strabag


»Polytechnická učebna v Salesiánském středisku mládeže

Projekt podpořil STRABAG.


Renovabis

»Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích

Projekt podpořila nadace Renovabis.Nadační fond Albert


» Stánek Dona Bosca

Projekt podpořil Nadační fond Albert.


Datart


» Program Datart pro lidi

Tento projekt podpořil Datart.


Zobrazit starší projekty