Financování

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace s právní formou školská právnická osoba, která je částečně financovaná z provozních dotací MŠMT. Jako poskytovatel registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež čerpá také účelovou dotaci MPSV na tuto službu. Tyto finanční prostředky ani zdaleka nepokryjí náklady spojené s jeho činností a proto je Salesiánské středisko odkázané na podporů z různých zdrojů: státní správy, samosprávy, nadací, firem a individuálních dárců.

Podpořené projekty v roce 2020

Nadace Jistota

» Neformální předškolní klub Klubík Mája

Projekt podpořila Nadace Jistota.


Nadace umění pro zdraví

» Kulturou ke vzdělání a výchově dětí

Projekt podpořila Nadace umění pro zdraví.


Magistrát města České Budějovice

» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.

Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích 

Projekt podpořila nadace Renovabis.


 

Podpořené projekty v roce 2019

Magistrát města České Budějovice

» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce – DOFINANCOVÁNÍ
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Evropské strukturální a investiční fondy

» Bez obav spolu (BOS)
Projekt podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů.

Podpořené projekty v roce 2018

Magistrát města České Budějovice

» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

» Podpora integrace romské menšiny
Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Podpořené projekty v roce 2017

Magistrát města České Budějovice

» Výpravou za vzděláním
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Podpořené projekty v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Fondy EU

» Bez obav spolu (BOS)
Projekt podpořen z OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014 – 2020


Statutární město České Budějovice

» Prázdniny v ulicích sídliště Máj
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Příměstský tábor pro mladší děti
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Timekeeper’s camp
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Z pohádky do pohádky
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Rodina na Máji
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezci na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Otevřené kluby na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sportovní aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

» Dotace MPSV na sociální služby 2016
Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Nadace ČEZ

» Učení nás baví
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.


Starší projekty

Zobrazit starší projekty »