Dobrovolníci a praktikanti

„Potřebným je třeba pomáhat hned. Stačí mít chuť.“
Don Bosco

Osobní schůzky pro současné dobrovolníky i nové zájemce o dobrovolnickou činnost se uskutečňují po telefonické či emailové domluvě.

Kancelář koordinátora dobrovolníků a praktikantů se nachází v Komunitním centru Máj v 1. patře. Zastávka MHD „Jaroslava Bendy“ (zobrazit na mapě)

 

Mgr. Eliška Pitálková
Koordinátorka dobrovolníků a praktikantů
+420 734 862 812
eliska.pitalkova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

 

Co nabízíme?

 • možnost absolvovat studijní praxi
 • přátelský kolektiv

 • nové zkušenosti s prací s dětmi a mládeží
 • osobní a osobnostní růst

 • rodinné prostředí a zázemí
 • společné akce pro dobrovolníky

Dobrovolnictví

dobroši

Dobrovolnictví je v současném světě možná trošku překvapivě velmi ceněný artikl. Ve vyspělejších západních zemích je doložené dobrovolnictví např. silným důvodem k přijetí studenta na univerzitu, při nástupu do zaměstnání se dobrovolnické činnosti dnes přikládá velký význam.

Dobrovolníci působí ve Středisku jako výchovní asistenti v jakémkoli programu dle svého výběru. Podílejí se aktivně na přípravě, realizaci i hodnocení jednotlivých činností.

Dobrovolník ale nemusí nutně docházet do pravidelných programů. Někteří dobrovolníci nám dle svých časových možností pomáhají jen při velkých jednorázových akcích, nebo při víkendových brigádách a technickém chodu našeho střediska.

 

Čím můžete pomoci?

 • doučováním dětí převážně na 1. stupni ZŠ
 • aktivním zapojením do oratoře (volnočasové aktivity na Středisku)
 • docházet na sídliště Máj a trávit zde s dětmi jejich volný čas
 • realizovat se v zájmových kroužcích
 • svou osobností v nízkoprahovém klubu pro teenagery

Jak se stát dobrovolníkem?

 • nejdříve kontaktovat koordinátora a domluvit si schůzku
 • osobním pohovorem se dobereme k tomu, co byste ve středisku chtěli dělat
 • doborovlníci musí mít čistý rejtřík trestů, potvrzení od lékaře a podepsanou dobrovolnickou
  smlouvu

Studijní praxe

SaSM – DDM ČB je klinickým pracovištěm Teologické fakulty a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Jednou z forem oboustranné spolupráce je zajištění odborné praxe studentů JU. Ta je zajištěna pravidelnou aktivní účastí na výchovně-vzdělávacích programech SaSM – DDM ČB.

Preferujeme tzv. průběžnou praxi: to znamená docházení do střediska po dobu min. jednoho semestru na jeden či dva programy týdne. Je nutné se se Střediskem nejprve dobře seznámit a hlavně: děti a mládež vás totiž musí trošku poznat a získat si důvěru dětí je běh na delší trať.

Individuální praxi je možné domluvit i se studenty dalších fakult JU.

 

Senioři

SaSM se nově snaží ve větší míře zapojit do dobrovolnické činnosti i seniory. Rádi bychom nabídli našim starším spoluobčanům možnost trávit čas předáváním svých zkušeností dětem a mládeži, které to tolik potřebují.
Dobrovolníkům seniorům umožňujeme za přizpůsobených podmínek docházet do programu dle jejich výběru, podílet se na libovolném kroužku, či dokonce podle zájmu vlastní kroužek vést.

Naše požadavky nejsou nijak velké: jediné, co je potřeba, je ochota, trpělivost a chuť do práce s dětmi a mládeží. Nic víc, nic míň.

Pokud máte tedy v okolí babičku či dědečka, kteří by se rádi do práce s mládeží zapojili, neváhejte se na nás obrátit.