Dobrovolníci a praktikanti

„Potřebným je třeba pomáhat hned. Stačí mít chuť.“
Don Bosco

Všem, kteří už pomáhají dětem a mládeži jít po jejich životní cestě, děkujeme z celého srdce.

Osobní schůzky pro současné dobrovolníky i nové zájemce o dobrovolnickou činnost se uskutečňují po telefonické či emailové domluvě.

Kancelář koordinátora dobrovolníků a praktikantů se nachází v Komunitním centru Máj v 1. patře. Zastávka MHD „Jaroslava Bendy“ (zobrazit na mapě)

 

Ing. Ilona Paulátová
Koordinátorka dobrovolníků a praktikantů
+420 734 862 812
ilona.paulatova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

 

 

Co nabízíme?

 • možnost absolvovat studijní praxi
 • přátelský kolektiv
 • profesionální vedení

 • nové zkušenosti s prací s dětmi a mládeží
 • osobní a osobnostní růst
 • benefity pro dobrovolníky

 • rodinné prostředí a zázemí
 • společné akce pro dobrovolníky
 • podporované vzdělávání

Dobrovolnictví

U nás budeš na roztrhání!Dobrovolnictví je v současném světě možná trošku překvapivě velmi ceněný artikl. Ve vyspělejších západních zemích je doložené dobrovolnictví např. silným důvodem k přijetí studenta na univerzitu, při nástupu do zaměstnání se dobrovolnické činnosti dnes přikládá velký význam.

Dobrovolníci působí ve Středisku jako výchovní asistenti v jakémkoli programu dle svého výběru. Podílejí se aktivně na přípravě, realizaci i hodnocení jednotlivých činností.

Dobrovolník ale nemusí nutně docházet do pravidelných programů. Někteří dobrovolníci nám dle svých časových možností pomáhají jen při velkých jednorázových akcích, nebo při víkendových brigádách a technickém chodu našeho střediska.

 

Čím můžete pomoci?

 • doučováním dětí na 1. a 2. stupni ZŠ
 • aktivním zapojením do Oratoře (neorganizované volnočasové aktivity na Středisku)
 • realizovat se v zájmových kroužcích
 • svou osobností v nízkoprahovém klubu pro teenagery

Jak se stát dobrovolníkem?

 • dosáhnout minimálně 15 let věku (asistent), dobrovolník (např. vedoucí kroužku) 18 let a více
 • registrovat se v systému na www.esal.cz
 • kontaktovat koordinátora a domluvit si schůzku

Studijní praxe

SaSM – DDM ČB je klinickým pracovištěm Teologické fakulty a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Jednou z forem oboustranné spolupráce je zajištění odborné praxe studentů JU. Ta je zajištěna pravidelnou aktivní účastí na výchovně-vzdělávacích a sociálních programech SaSM – DDM ČB.

Preferujeme tzv. průběžnou praxi: to znamená docházení do střediska po dobu min. jednoho semestru na jeden či více programů týdně, dle počtu hodin praxe.

Individuální praxi je možné domluvit i se studenty dalších fakult JU, též přijímáme i praktikanty ze středních škol.

 

Senioři

SaSM se nově snaží ve větší míře zapojit do dobrovolnické činnosti i seniory. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat i se staršími generacemi, které mají celou řadu cenných zkušeností. Ty pak mohou u nás předat dětem a mládeži.
Naše požadavky nejsou nijak velké: jediné, co je potřeba, je ochota, trpělivost a chuť do práce s dětmi a mládeží. Nic víc, nic míň.