Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež 2022

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 15. 11.2022

Místo realizace projektu: Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice a KC Máj, A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

V souladu se základní vizí rozvoje oblasti na území města České Budějovice, kterým je podpora kvalitní nabídky volnočasových aktivit dětí a mládeže do 18 let věku plánuje Salesiánské středisko mládeže v roce 2020 pokračovat v realizaci pravidelné zájmové činnosti pro děti a mládež.

Cílem je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM- DDM ČB.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež účastnící se zájmové činnosti v Salesiánském středisku mládeže a děti a mládež, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídlišť Máj, Vltava a ze Čtyř Dvorů.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo