Otevřené kluby

Cílovou skupinou Otevřených klubů (OK) jsou převážně děti a mládež ve věku od 3 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj, Vltava a Šumava. Dílčí programy Otevřených klubů jsou určeny pro různé cílové skupiny. Dále probíhá i spolupráce s rodinami a rodinnými příslušníky uživatelů/účastníků OK.

V každém programu se s uživateli/účastníky pracuje jak individuálně na základě jejich přání a potřeb, tak s celou skupinou. V programech platí závazná pravidla, dle kterých se řídí všichni příchozí a jsou s nimi seznamováni při prvních návštěvách.

 

Pracovníci Otevřených klubů

Bc. Daniela Štádlerová
Koordinátorka Otevřených klubů
+420 730 161 218
daniela.kyznarova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Štěpán Vondrášek
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 733 741 553
stepan.vondrasek(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Nikola Šrainerová
Pracovnice v sociálních službách v Otevřených klubech
+420 734 435 032
nikola.srainerova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Kateřina Burianová
Sociální pracovnice Otevřených klubů
+420 734 435 031
katerina.burianova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Jana Veltrubská 
Sociální pracovnice v Otevřených klubech
jana.veltrubska(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Veronika Fuksová 
Pedagog volného času v Otevřených klubech
veronika.fuksova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Adéla Navrátilová
Pedagog volného času v Otevřených klubech
adela.navratilova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Veronika Rozsypalová
Sociální pracovnice v Otevřených klubech
veronika.rozsypalova(at)sasmcb.cz