Otevřené kluby

Cílovou skupinou Otevřených klubů (OK) jsou převážně děti a mládež ve věku od 3 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj, Vltava a Šumava. Dílčí programy Otevřených klubů jsou určeny pro různé cílové skupiny. Dále probíhá i spolupráce s rodinami a rodinnými příslušníky uživatelů/účastníků OK.

V každém programu se s uživateli/účastníky pracuje jak individuálně na základě jejich přání a potřeb, tak s celou skupinou. V programech platí závazná pravidla, dle kterých se řídí všichni příchozí a jsou s nimi seznamováni při prvních návštěvách.

 

Pracovníci Otevřených klubů

Mgr. Zuzana Konzalová
Koordinátorka Otevřených klubů a pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 730 161 218
zuzana.konzalova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Ondřej Trojek
Ředitel a vedoucí sociální služby NZDM V Kostce
+420 734 435 030
ondrej.trojek@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Štěpán Vondrášek
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 733 741 553
stepan.vondrasek@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Zuzana Vodáková
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
zuzana.vodakova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Hana Laschová
Pedagog volného času NZDM V Kostce
+420 731 625 955
hana.laschova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Matěj Černý
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 732 639 178
matej.cerny@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Mgr. Radka Rybáková
Pedagog volného času v Otevřených klubech
radka.rybakova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Miriam Horáková
Pedagog volného času v Otevřených klubech
miriam.horakova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Katia Bigolinová
Pracovnice v sociálních službách NZDM V Kostce
+420 734 862 813
katia.bigolinova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Adéla Kaiserová
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
+420 730 161 217
adela.kaiserova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Anna Petrziková
Sociální pracovnice NZDM V Kostce, pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 734 435 032
anna.petrzikova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Michaela Valentová
Sociální pracovnice NZDM V Kostce, pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 734 435 031
michaela.valentova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala