Rozvoj sociální služby NZDM V Kostce

Termín realizace projektu: 1. 2. 2024–29. 1. 2025

Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala  1791/40, 370 05 České Budějovice

Pracovníci naší sociální služby NZDM V Kostce se díky podpoře Nadace ČEZ mohou zúčastnit dvou vzdělávacích kurzů, které přispějí ke zvyšování profesionality zaměstnanců, zajistí stabilitu týmu a rozvoj kvality služby směrem ke klientům.

Dále díky podpoře Nadace ČEZ může být v naší sociální službě realizována Metodická návštěva České asociace streetwork, která hodnotí rozvoj kvality služby, zejména systém podpory kvality poskytovaných služeb či hodnocení dopadu služeb u cílové skupiny. Metodická návštěva nám poskytne zpětnou vazbu na
naši práci a cenné tipy a podněty pro její možné zlepšení a rozvoj.

Dále můžeme díky podpoře Nadace ČEZ realizovat propagační aktivity ke zviditelnění organizace mezi potenciálními klienty a veřejností, konkrétně konzultace s odborníkem na propagaci na sociálních sítích, tisk letáků pro propagaci služby, pořízení propagačních materiálů pro návštěvy škol a Den otevřených dveří v naší klubovně na Vltavě. Díky plánovaným akcím spojeným s prezentací služby (návštěvy škol a komunitně zaměřený Den otevřených dveří s programem připraveným na míru cílové skupině) a díky zlepšení propagace na sociálních sítích se o našem NZDM dozví více potenciálních klientů v různých lokalitách. Povědomí o službě u veřejnosti se zlepší díky posílení propagace služby.