Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022

Účelovou dotací byla podpořena registrovaná sociální služba NZDM V Kostce.

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

 

Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo

Jihočeský kraj Účelová dotace MPSV        KB    Účelová dotac NZDM V Kostce    26.10.2021    01.01.2022–31.12.2022    NZDM    1 863 240 Kč        20.01.2023        ano