Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích

(Ausbildung von Freiwilligen Mitarbeitern des Jugendzentrums der Salesianer in České Budějovice)

Termín realizace: 7/2020 – 6/2024

Místo realizace projektu: České Budějovice

V rámci projektu je realizováno vzdělávání mladých lidí, kteří se připravují na práci dobrovolníka. Cílem je podpora jejich vlastního osobnostního růstu a výchova k dobrovolnictví. Kurzy zahrnují metody zážitkové pedagogiky, týmové řízení, cílenou pedagogickou komunikaci, pravidla organizace akcí, hru a historii jako pedagogické prostředky atd.


Tento projekt je spolufinancován nadací Renovabis