O salesiánech

Salesiáni Dona Boska

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi. Zakladatelem salesiánů je italský kněz Jan Bosco (1815-1888). Jeho posledním nástupce je Don Ángel Fernández Artime

Oblasti působení salesiánů:

Sociální, náboženská, kulturní, pedagogická a materiální pomoc mládeži:

 • Střediska mládeže
 • Víkendové a prázdninové akce
 • Školy a učňovská střediska
 • Internáty
 • Práce pro mládež na okraji společnosti
 • Misie a sociální pomoc rozvojovým zemím
 • Sdělovací prostředky
 • Farnosti

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Stejně jako salesiáni pracují po celém světě. Jsou to zejména:

 • Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA),
 • Salesiánští spolupracovníci (ACS),
 • Sdružení bývalých žáků Dona Boska,
 • Volontarie Dona Boska (VDB) a mnoho jiných.

Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení, která jsou zaregistrována v ČR. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM).

Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v češtině pod názvem Salesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina).