Komunitní centrum Máj

Komunitní centrum Máj je místo setkávání všech generací.Hlavní logo komunitního centra Pod jednou střechou sdílí prostor několik organizací, které nabízí návštěvníkům široké spektrum volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit, poradenské služby či jen příležitost k odpočinku a popovídání si.

Jednou z organizací je i naše Salesiánské středisko mládeže.

Časový vývoj projektu

Co nabízíme?

Naše Salesiánské středisko mládeže poskytuje bezpečný a podnětný prostor pro společné trávení volného času především dětí a mládeže. Nabízíme také citlivou pomoc v náročných životních situacích a hledání smyslu života.

Naše programy jsou a vždy budou určeny pro všechny děti a mládež bez rozdílu barvy pleti, sociálního postavení a náboženství.

Jsme tu pro vás, pojďte s námi tvořit jeden Máj.

Většina našich programů se od září 2014 přesunula z původní budovy Salesiánského střediska mládeže ve „Čtyráku“ do prostor Komunitního centra. Ve Čtyráku zůstávají jen zájmové kroužky a kancelář koordinátora zájmových kroužků. S ostatními programy se na Komunitní centrum přesunula i většina pracovníků střediska.

V Komunitním centru probíhá:

PEDAGOGICKÉ PROGRAMY

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

PODPŮRNÁ PRÁCE S KOMUNITOU

Jak se k nám dostanete?


Adresa: A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, zast. Jaroslava Bendy

Další subjekty v Komunitním centru

V Komunitním centru naleznete služby těchto dalších organizací:

Městská policie M Centrum pro mladou rodinu Klub pro seniory Poradenské centrum


Více informací o komunitním centru si můžete přečíst na oficiálním webu města.