Starší projekty

Podpořené projekty v roce 2021

Nadace Jistota

» Neformální předškolní klub Klubík Mája

Projekt podpořila Nadace Jistota.


Nadace ČEZ

» Profesionalizace sociální služby NZDM

Projekt podpořila nadace ČEZ.


Nadace umění pro zdraví

» Kulturou ke vzdělání a výchově dětí

Projekt podpořila Nadace umění pro zdraví.


Brimo

» Párty stan pro akce Střediska

Projekt podpořila firma Brimo – brilliant moments.


Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích

Projekt podpořila nadace Renovabis.


Nadace Racek

» Evangeliem vychovávat a výchovou evangelizovat

Projekt podpořila nadace Racek.


Nadace ČEZ

» Zkvalitnění služeb pro děti a mládež

Projekt podpořila nadace ČEZ.


Magistrát města České Budějovice

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Sociální inegrace na Máji

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Letní kino na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Poznej život včely
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108-2006 sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké boulder závody
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.

 

Podpořené projekty v roce 2020

Nadace Jistota

» Neformální předškolní klub Klubík Mája

Projekt podpořila Nadace Jistota.


Nadace umění pro zdraví

» Kulturou ke vzdělání a výchově dětí

Projekt podpořila Nadace umění pro zdraví.


Magistrát města České Budějovice

» NZDM V Kostce

Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Účelová dotace dle §101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.

 
Renovabis

» Vzdělávání dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích 

Projekt podpořila nadace Renovabis.

Podpořené projekty v roce 2019

Magistrát města České Budějovice

» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce – DOFINANCOVÁNÍ
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM V Kostce
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Evropské strukturální a investiční fondy

» Bez obav spolu (BOS)
Projekt podpořen z evropských strukturálních a investičních fondů.

Podpořené projekty v roce 2018

Magistrát města České Budějovice

» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

» Podpora integrace romské menšiny
Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Podpořené projekty v roce 2017

Magistrát města České Budějovice

» Výpravou za vzděláním
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Děti a mládež na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


» Salesiánské příměstské tábory
Projekt podpořil magistrát města České Budějovice.


 
Krajský úřad Jihočeského kraje

» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Volnočasové aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


 

 

Podpořené projekty v roce 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Fondy EU

» Bez obav spolu (BOS)
Projekt podpořen z OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014 – 2020


 
Statutární město České Budějovice

» Prázdniny v ulicích sídliště Máj
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Předškoláci na Máji
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Příměstský tábor pro mladší děti
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Timekeeper’s camp
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Z pohádky do pohádky
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Rodina na Máji
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Prevence kriminality mládeže
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» NZDM Oráč
Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


 
Krajský úřad Jihočeského kraje

» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezci na Čtyráku
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Otevřené kluby na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sportovní aktivity pro děti
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sociální integrace na Máji
Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

» Dotace MPSV na sociální služby 2016
Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


 
Nadace ČEZ

» Učení nás baví
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.


rok 2015

Statutární město České Budějovice

» Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Děti slaví

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» NZDM Oráč

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» NZDM Oráč v KC

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Výpravou za vzděláním

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» S kamarády proti nudě

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Babičko, nauč mě

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Předškoláci

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» PRO BONO

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Rodiny s dětmi v našem sousedství

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


Krajský úřad Jihočeského kraje

» NZDM Oráč

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Otevřené kluby na Máji

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sociální integrace na Máji

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


Ministerstvo kultury ČR

» Romský den

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR.


Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

» Dotace MPSV na sociální služby pro rok 2015

Projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

rok 2014:


» Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» NZDM Oráč

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Komunitní centrum Máj

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořilo Statutární město České Budějovice.


» Volnočasové aktivity pro děti

Projekt podpořila NADACE PRO RADOST.


» Dítě v rodině

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» NZDM Oráč

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Předškoláci na Máji

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Péče o zaměstnance

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Sousedé na Máji

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Výprava za vzděláním

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Obnova vybavení a zázemí sportoviště

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Základna Kvilda

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Otevřené kluby

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Sociální integrace na Máji

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Projekt podpořil Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Dotace na sociální služby

Projekt podpořilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

rok 2013:


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Fotbalový turnaj

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Zážitkem za vzděláním

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Supervize pro pracovníky SaSM – DDM ČB

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Dotace MPSV na sociální služby

Projekt podpořilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» NZDM Bosko

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Aktivitou k prevenci

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Vybavení základny Tampír

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Cesta integrace

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Podpora rodin

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Předškoláci

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Klub otevřený informacím

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje

rok 2012:


» Dobrovolnictví pro děti

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Fotbalový turnaj

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Život Jihočeského kraje

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Kurz protidrogové prevence

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Jednorázové aktivity klubu Oráč

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Otevřené kluby

Projekt podpořilo: Statutární město České Budějovice


» Chaloupka v čase i v nečase

Projekt podpořila: Nadace pro radost


» Sociální inkluze na Máji

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Nevo Dživipen Fajta

Projekt podpořila: Nadace Terezy Maxové dětem


» Dobrovolníkům vstup povolen – výchova k dobrovolnictví

Projekt podpořil: Národní institut dětí a mládeže MŠMT.


» Přátelská setkání zástupců města, dětí a mládeže

Projekt podpořil: Národní institut dětí a mládeže MŠMT.


» Oratoř

Projekt podpořilo: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


» Dotace MPSV na sociální služby

Projekt podpořilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Projekt financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


» Předškoláci

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice.

 

rok 2011:


» Tampír

Projekt podpořil: nadace Renovabis.


» Dobrovolnictví pro všechny

Projekt podpořil: HESTIA, o. s.


» Otevřené kluby

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice.


» Oratoř

Projekt podpořil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


» Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil: Nadace pro radost.


» Rekonstrukce základny Tampír

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Společně do společnosti

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» Horolezecké závody na Čtyráku

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice.


» Fotbalový turnaj nízkoprahových klubů

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice.


» Dotace MPSV na sociální služby

Projekt podpořil: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


» Ochranné bezpečnostní sítě

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Na kole bezpečně

Projekt podpořil: Nadace ČEZ

 

rok 2010:


» Oratoř – vzdělání a hra

Projekt podpořil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


» Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let v roce 2010 – FBC Čtyrák ČB

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež – režijní náklady

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Otevřené kluby

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Fotbalový turnaj nízkoprahových klubů

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Strezor

Projekt podpořil: Nadace pro radost


» Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Horolezecké – boulder závody na Čtyráku

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Dotace MPSV na sociální služby

Projekt podpořil: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

rok 2009:


» Volný čas jako prostředek k realizaci

Projekt podpořil: Nadace ČEZ


» Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji

Projekt byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


» Dotace MPSV na sociální služby

Projekt podpořil: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» Zájem o děti a mládež

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Činnost mládeže v horách a skalních oblastech

Projekt podpořil: Český horolezecký svaz


» Návštěva TV NOE

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» FBC SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Výchova a vzdělávání v otevřených klubech

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Romská Oratoř

Projekt podpořil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


» Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Fotbalové Budějovice

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Na Máji si můžu hrát

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Zájmové kroužky pro děti a mládež

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Máj pro děti

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje

 

rok 2008:


» Florbal pro mladé

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Junior

Projekt podpořil: Nadace pro radost


» Fotbalová sobota

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Na V. Volfa se nebojíme

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Ruku v ruce II.

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje.


» PRostá EVENtuální CEsta

Projekt podpořil: Krajský úřad Jihočeského kraje


» Romský klub

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Strezor

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice


» Otevřené kluby

Projekt podpořil: Ministerstvo práce a sociálních věcí.


» Zájmové kroužky pro děti a mládež

Projekt podpořil: Statutární město České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje