Pedagogické programy Salesiánského střediska mládeže – DDM České Budějovice

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 — 31. 12. 2022

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

Tento projekt, podpořený v rámci Výzvy na podporu integrace romské menšiny v roce 2022 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, navazuje na naši úspěšnou práci s romskou menšinou především z oblasti českobudějovických sídlišť. V rámci projektu byly realizovány pedagogické programy Otevřených klubů, jako je program Doučování zaměřený na podporu vzdělávání, ale také volnočasové programy. Tyto programy podporují smysluplné trávení volného času u mladých lidí nejen z romské menšiny, zlepšují jejich vztah ke vzdělávání i školní úspěch a pomáhají v prevenci sociálně-patologických jevů. Projekt si klade za cíl také přispět k podpoře integrace romské menšiny a komunitního života především na sídlišti Máj.

 


Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

msmt