Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2024

Termín realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Účelem dotace je podpora registrované sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM V Kostce) – spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Sociální služba v rámci NZDM V Kostce je poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. NZDM V Kostce se skládá z Wolf klubu (probíhá na KC Máj), Klubu Pod Střechou (probíhá na sídlišti Vltava) a konzultačních hodin.


Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo