Veřejná sbírka

Veřejná sbírka byla schválená Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, dle 5. 4. 2023 (č.j. KUJCK 44432/2023) podle zákona o veřejných
sbírkách.
 

Účel konání veřejné sbírky: Úhrada provozních nákladů, pořízení nového vybavení a pomůcek a úhrada nákladů spojených s obnovou prostor
Salesiánského střediska mládeže České Budějovice.

Sbírka se koná: od 10. 4. 2023 na dobu neurčitou na území celé ČR.

Dary můžete zasílat na číslo účtu: 7336774001/5500


Aktuální stav účtu (k 16. 5. 2024):  263.247,32 Kč

Zobrazit detail účtu »

 

Průběh nové sbírky:

 • V květnu 2024 jsme uspořádali již tradiční benefiční koncert. Tentokrát vystoupila skupina Spirituál kvartet. Zisk ze vstupného činil 104.600 Kč a výtěžek ze zapečetěné kasičky 800 Kč.

 • Během vánoční doby jsme umístili zapečetěnou kasičku do kostela sv. Štěpána na Kvildě, kde probíhalo silvestrovské vystoupení našich salesiánů spolupracovníků. Výtěžek byl 9.771 Kč.

 • V prosinci 2023 jsme již tradičně na náměstí Přemysla Otakara II. prodávali naše keramické výrobky. Výnos z jejich prodeje byl 49.370 Kč, výtěžek ze zapečetěné kasičky byl 6.941 Kč.

 • Během roku 2023 byly na účet veřejné sbírky připsány dary ve výši 12.715,58 Kč.

 • 10. května 2023 jsme uspořádali benefiční koncert s protagonistou Janem Smigmatorem. Výtěžek koncertu ze vstupného byl 42.606 Kč, ze zapečetěné kasičky 3.405 Kč a podporou od hlavního sponzora ve výši 30.000 Kč.

 • Někteří diváci benefičního koncertu zaslali finanční dar pomocí QR kódu v celkové výši 650 Kč.

 • Prodejem keramiky na Čtyráku a Komunitním centru jsme získali 2.100 Kč.

 • Nyní máme schválenou sbírku novou veřejnou a to na úhradu provozních nákladů, pořízení nového vybavení a pomůcek a úhrada nákladů spojených s obnovou prostor Salesiánského střediska.

 • V březnu 2023 byla ukončena veřejná sbírka na horolezeckou stěnu. Splnili jsme její cíl – zakoupili jsme mobilní nafukovací horolezeckou stěnu a to za částku 244.700 Kč. Velmi si vážíme Vašich darů i jakékoliv podpory.

 • Po dvouleté pauze jsme měli v prvním adventním týdnu stánek na adventních trzích na
  náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje keramických výrobků byl 35.866 Kč a ze
  zapečetěné kasičky 3.876 Kč.

 • Dary ve druhém pololetí roku 2022 činily 100 Kč.

 • V druhém pololetí letošního roku jsme prodali keramické výrobky na Čtyráku ve výši
  3.120 Kč.

 • 30. května 2022 jsme uspořádali benefiční koncert s RUDY LINKOU One Man Show –
  Mezi řádky… Jeho výtěžek je 53.400 Kč a zisk ze zapečetěné kasičky je 4.420 Kč.

 • V prvním pololetí tohoto roku jsme prodali keramické výrobky v hodnotě 1.070 Kč.

 • V průběhu měsíců leden až září se prodaly naše keramické výrobky v hodnotě 1.830 Kč.

 • Každý rok v prosinci máme stánek na českobudějovickém náměstí v rámci Adventních trhů. Vhledem k epidemiologickým opatřením byly trhy zrušeny. Zvolili jsme náhradní formu prodeje naší keramiky přes webové stránky organizace a přes facebook. Výtěžek týdenního prodeje byl 8.820 Kč. Velice si vážíme Vaší podpory nákupem keramických výrobků.

 • V prosinci 2020 byl na účet přispán dar ve výši 1.000 Kč. Moc děkujeme.

 • V červenci 2020 byly rozpečetěny obě kasičky, které byly umístěny ve firmách. Jejich výtěžky byly 3.983 Kč.

 • V červenci a srpnu se nakoupilo nutné horolezecké vybavení pro jejich obnovu vzhledem ke stáří a používání a k realizaci horolezeckého příměstského tábora, který se letos konal na několika skálách v rámci Jihočeského kraje. Nakoupili jsme lezačky, sedáky, helmy a lana a to ve výši 32.060 Kč.

 • V květnu 2020 byla vložena na účet část vstupného z říjnového benefičního koncertu a to ve výši 2.560 Kč.

 • V březnu 2020 jsme dokoupili potřebné horolezecké chyty na stavbu nových tras ve výši 7.983 Kč.

 • Počátkem roku 2020 byla na účet veřejné sbírky připsán dar ve výši 600 Kč.

 • Dary v druhé polovině roku 2019 připsané na účet veřejné sbírky činily 1.200 Kč. Děkujeme.

 • V polovině prosince 2019 jsme opět prodávali své výrobky na adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činil 18.548 Kč a z kasičky 5.470 Kč.

 • První adventní neděli jsme se účastnili benefičního jarmarku v Českých Budějovicích, kde výtěžek z prodeje výrobků činil 2.854 Kč.

 • V září 2019 jsme opět zrealizovali benefiční koncert v kostele sv. Vojtěcha. Výtěžek z prodeje vstupného činil 42.010 Kč, ze zapečetěné kasičky 4.191 Kč.Též byla rozpečetěna kasička, která byla umístěna v Rehabilitačním středisku v Borovanech. Dary v kasičce činily 1.352 Kč. Děkujeme.V září 2019 jsme nakoupili potřební materiál pro údržbu horolezecké stěny ve výši 1.661 Kč.

 • Začátkem prázdnin 2019 jsme nakoupili potřebné vybavení na horolezecké kroužky – 200 m lano, dětské celotělové úvazy a helmy za 7.300 Kč.

 • V červnu 2019 začala první fáze rekonstrukce. Koupily se dřevěné desky a narážecí matice. Přes prázdniny probíhaly práce spojené s jejich nachystání a přípravou – navrtání mnoha děr pro narážecí matice i vruty na chyty. Celková výše činí 17.057 Kč.

 • V první polovině roku 2019 byly na účet veřejné sbírky připsány 2 dary v celkové výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • V prosinci 2018 byly na účet připsány dary ve výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • Již po šesté jsme v prosinci měli tradiční stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činní 20.083 a ze zapečetěné pokladničky 1.279 Kč.

 • Začátkem prosince Středisko zrealizovalo prodejní bazar oblečení a hraček pro děti. Výtěžek této akce byl 1.112 Kč.

 • V říjnu 2018 byly na účet zaslány dary ve výši 23.000 Kč. Děkujeme.

 • V září 2018 se konal benefiční koncert hudebního tělesa HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Výtěžek z koncertu činil 46.055 kč. Z kasiček, které byly rozmístěny v kostele během koncertu, se vytěžilo 6.076 kč.

 • V září  2018 byl na účet připsán dat v hodnotě 200 kč.