Veřejná sbírka

Veřejná sbírka byla schválená Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, dne 2. 8. 2018  (č.j. KUJCK 100968/2018/OLVV) podle § 4 odst.1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Účel konání veřejné sbírky: renovace a rozšíření stávající horolezecké stěny střediska mládeže a pořízení nové horolezecké stěny včetně příslušného vybavení.

Sbírka se koná: od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou na území celé ČR.

Dary můžete zasílat na číslo účtu: 7336774001/5500


Aktuální stav účtu (k 31. 9. 2020): 121.880,74

Zobrazit detail účtu »

Průběh současné sbírky:

 • V červenci 2020 byly rozpečetěny obě kasičky, které byly umístěny ve firmách. Jejich výtěžky byly 3.983 Kč.

 • V červenci a srpnu se nakoupilo nutné horolezecké vybavení pro jejich obnovu vzhledem ke stáří a používání a k realizaci horolezeckého příměstského tábora, který se letos konal na několika skálách v rámci Jihočeského kraje. Nakoupili jsme lezačky, sedáky, helmy a lana a to ve výši 32.060 Kč.

 • V květnu 2020 byla vložena na účet část vstupného z říjnového benefičního koncertu a to ve výši 2.560 Kč.

 • V březnu 2020 jsme dokoupili potřebné horolezecké chyty na stavbu nových tras ve výši 7.983 Kč.

 • Počátkem roku 2020 byla na účet veřejné sbírky připsán dar ve výši 600 Kč.

 • Dary v druhé polovině roku 2019 připsané na účet veřejné sbírky činily 1.200 Kč. Děkujeme.

 • V polovině prosince 2019 jsme opět prodávali své výrobky na adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činil 18.548 Kč a z kasičky 5.470 Kč.

 • První adventní neděli jsme se účastnili benefičního jarmarku v Českých Budějovicích, kde výtěžek z prodeje výrobků činil 2.854 Kč.

 • V září 2019 jsme opět zrealizovali benefiční koncert v kostele sv. Vojtěcha. Výtěžek z prodeje vstupného činil 42.010 Kč, ze zapečetěné kasičky 4.191 Kč.Též byla rozpečetěna kasička, která byla umístěna v Rehabilitačním středisku v Borovanech. Dary v kasičce činily 1.352 Kč. Děkujeme.V září 2019 jsme nakoupili potřební materiál pro údržbu horolezecké stěny ve výši 1.661 Kč.

 • Začátkem prázdnin 2019 jsme nakoupili potřebné vybavení na horolezecké kroužky – 200 m lano, dětské celotělové úvazy a helmy za 7.300 Kč.

 • V červnu 2019 začala první fáze rekonstrukce. Koupily se dřevěné desky a narážecí matice. Přes prázdniny probíhaly práce spojené s jejich nachystání a přípravou – navrtání mnoha děr pro narážecí matice i vruty na chyty. Celková výše činí 17.057 Kč.

 • V první polovině roku 2019 byly na účet veřejné sbírky připsány 2 dary v celkové výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • V prosinci 2018 byly na účet připsány dary ve výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • Již po šesté jsme v prosinci měli tradiční stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činní 20.083 a ze zapečetěné pokladničky 1.279 Kč.

 • Začátkem prosince Středisko zrealizovalo prodejní bazar oblečení a hraček pro děti. Výtěžek této akce byl 1.112 Kč.

 • V říjnu 2018 byly na účet zaslány dary ve výši 23.000 Kč. Děkujeme.

 • V září 2018 se konal benefiční koncert hudebního tělesa HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Výtěžek z koncertu činil 46.055 kč. Z kasiček, které byly rozmístěny v kostele během koncertu, se vytěžilo 6.076 kč.

 • V září  2018 byl na účet připsán dat v hodnotě 200 kč.

Průběh minulé sbírky (nákup mikrobusu):

 • V červnu 2018 byla veřejná sbírka úředně ukončena. Ze zůstatku byly nakoupeny 3 ks podsedáků pro děti.

 • V březnu 2018 jsme nechali z peněz veřejné sbírky nové auto polepit. Cena polepu byla 4.961 Kč.

 • Na konci prosince byl na účet veřejné sbírky připsán dar od manželů Holcových. Moc děkujeme.

 • V prosinci 2017 jsme koupili naše nové vytoužené auto – krásný zelený Ford Transit. Jeho pořizovací hodnotu jsme financovali cca 50% z veřejné sbírky a 50% z nadace Renovabis. Dále z veřejné sbírky byly hrazeny další náklady spojené s pořízením vozidla – povinné ručení a výbava, v celkové výši 42.278 Kč. Nyní už je auto v provozu. Čeká jen na svůj originální potisk. Všem moc děkujeme za finanční podporu a štědrost.

 • V prosinci 2017 jsme měli již tradiční stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činní 10.181 a ze zapečetěné pokladničky 2.108 Kč. Dále tržby z prodeje keramických výrobků na Čtyráku činní 5.000 Kč.

 • V prosinci 2017 byla rozpečetěna pokladničky, která byla umístěna ve firmě Kovosvár Jaromíra Kyznara ve Strakonicích, kde výtěžek činní 6.999 Kč.

 • V říjnu 2017 přispěl individuální dárce pan Vít Křenek částkou 30.000 Kč. Moc děkujeme.

 • V září 2017 jsme uspořádali 5. benefiční koncert se světoznámým houslistou Pavlem Šporclem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli a přispěli do kasičky. Celkový výtěžek činí 30 042 Kč.

 • Již 5. rokem jsme měli stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Celkový výtěžek z prodeje keramických výrobků i zapečetěné pokladničky činil 34 111 Kč.

 • V roce 2016 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky celkovou částkou 11 500,00 Kč a tržby z prodeje keramických předmětů na Čtyráku 11 000,00 Kč.

 • V říjnu 2016 jsme uspořádali již 4. benefiční koncert s vlídným písničkářem Pavlem Helanem. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přišli, anebo přispěli do kasičky. Celkový výtěžek činí 15 250 Kč.

 • V týdnu od 7. 12. do 13. 12. 2015 jsme měli opět stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II., kde jste si mohli koupit naše keramické výrobky a drobné dárkové předměty. Celkový výtěžek z prodeje i zapečetěné pokladničky činil 32 199 Kč.
  Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

 • Za 2. pololetí roku 2015 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky celkovou částkou 11 200 Kč.

 • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci benefičního koncertu hudebního skupiny Nezmaři a to částkou 3 072 Kč.

 • V polovině letních prázdnin mohli obyvatelé a turisté Českých Budějovic spatřit v ulicích města nezvyklé taxi. Rikša – Taxi, řízená českými a německými mládežníky, jezdila v centru města a svezla za dobrovolný příspěvek jakékoliv zájemce. Výtěžek této benefiční akce vynesl úctyhodných 23 728,47 Kč.

 • Za 1. pololetí 2015 individuální dárci na účet veřejné sbírky přispěli celkovou částkou ve výši 2 300 Kč.

 • 15. 6. 2015 Salesiánské středisko mládeže pořádalo již tradiční dětský bazar oblečení, jehož výtěžek je
  1 399 Kč.

 • V lednu 2015 Salesiánské středisko mládeže opět zrealizovalo bazar dětského oblečení. Celkový výtěžek této akce byl 1 314 Kč.

 • Již po třetí jsme byli v týdnu 9. – 14. prosince 2014 součástí Adventní trhů na náměstí Přemysla Otakara II, kde jste si mohli zakoupit naše keramické výrobky nebo drobné dárkové předměty.Celkový výtěžek z prodeje i zapečetěné pokladničky činil 33 775 Kč. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

 • V období od ledna do října 2014 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši 15 953 Kč. Děkujeme.

 • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci tradičního podzimního benefičního koncertu Prague Cello Quartet a to částkou 3 400 Kč.

 • V květnu a červnu 2014 uspořádalo Salesiánské středisko mládeže bazar dětského oblečení. Celkový výtěžek z prodeje byl 924 Kč.

 • V týdnu 9. – 15. 12. 2013 jste mohli v rámci Adventních trhů navštívit stánek Salesiánského střediska mládeže a zakoupením keramiky a jiných drobných předmětů podpořit veřejnou sbírku. Celková částka z prodeje keramiky a zapečetěné kasičky činila 33 751 Kč. Všem, kteří nás v tomto adventním čase podpořili, upřímně děkujeme.

 • V době od 30. 10. 2013 do 19. 12. 2013 zaslali dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši
  1 120 Kč. Děkujeme.

 • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci koncertu hudebního souboru Hradišťan a to částkou 11 622 Kč.

 • V době od 10. 12. 2012 do 30. 10. 2013 zaslali dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši 11 261 Kč. Děkujeme.

 • V rámci 22. Salesiánského plesu, který se konal 26. 1. 2013 v KD Vltava České Budějovice, byl příjem z prodeje keramiky v celkové hodnotě 1 335 Kč. Všem kupujícím, kteří zakoupením keramiky podpořili tuto veřejnou sbírku, upřímně děkujeme!
  V případě Vašeho zájmu o zakoupení naší keramiky – podporu veřejné sbírky, můžete navštívit naše Středisko, kde je keramika k zakoupení trvale vystavena.

 • Sbírka se začala konat dne 10. 12. 2012 formou prodeje výrobků z keramiky a jiných drobných dárkových předmětů na adventních trzích (10. 12. – 16. 12. 2012) v Českých Budějovicích. Za toto období činila veřejná sbírka celkem 35 813 Kč. Všem příznivcům a dobrodincům děkujeme!