Veřejná sbírka

Veřejná sbírka byla schválená Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, dne 2. 8. 2018  (č.j. KUJCK 100968/2018/OLVV) podle § 4 odst.1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Účel konání veřejné sbírky: renovace a rozšíření stávající horolezecké stěny střediska mládeže a pořízení nové horolezecké stěny včetně příslušného vybavení.

Sbírka se koná: od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou na území celé ČR.

Dary můžete zasílat na číslo účtu: 7336774001/5500


Aktuální stav účtu (k 31. 12. 2021): 131.671,74

Zobrazit detail účtu »

Průběh současné sbírky:

 • Každý rok v prosinci máme stánek na českobudějovickém náměstí v rámci Adventních trhů. Vhledem k epidemiologickým opatřením byly trhy zrušeny. Zvolili jsme náhradní formu prodeje naší keramiky přes webové stránky organizace a přes facebook. Výtěžek týdenního prodeje byl 8.820 Kč. Velice si vážíme Vaší podpory nákupem keramických výrobků.

 • V prosinci 2020 byl na účet přispán dar ve výši 1.000 Kč. Moc děkujeme.

 • V červenci 2020 byly rozpečetěny obě kasičky, které byly umístěny ve firmách. Jejich výtěžky byly 3.983 Kč.

 • V červenci a srpnu se nakoupilo nutné horolezecké vybavení pro jejich obnovu vzhledem ke stáří a používání a k realizaci horolezeckého příměstského tábora, který se letos konal na několika skálách v rámci Jihočeského kraje. Nakoupili jsme lezačky, sedáky, helmy a lana a to ve výši 32.060 Kč.

 • V květnu 2020 byla vložena na účet část vstupného z říjnového benefičního koncertu a to ve výši 2.560 Kč.

 • V březnu 2020 jsme dokoupili potřebné horolezecké chyty na stavbu nových tras ve výši 7.983 Kč.

 • Počátkem roku 2020 byla na účet veřejné sbírky připsán dar ve výši 600 Kč.

 • Dary v druhé polovině roku 2019 připsané na účet veřejné sbírky činily 1.200 Kč. Děkujeme.

 • V polovině prosince 2019 jsme opět prodávali své výrobky na adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činil 18.548 Kč a z kasičky 5.470 Kč.

 • První adventní neděli jsme se účastnili benefičního jarmarku v Českých Budějovicích, kde výtěžek z prodeje výrobků činil 2.854 Kč.

 • V září 2019 jsme opět zrealizovali benefiční koncert v kostele sv. Vojtěcha. Výtěžek z prodeje vstupného činil 42.010 Kč, ze zapečetěné kasičky 4.191 Kč.Též byla rozpečetěna kasička, která byla umístěna v Rehabilitačním středisku v Borovanech. Dary v kasičce činily 1.352 Kč. Děkujeme.V září 2019 jsme nakoupili potřební materiál pro údržbu horolezecké stěny ve výši 1.661 Kč.

 • Začátkem prázdnin 2019 jsme nakoupili potřebné vybavení na horolezecké kroužky – 200 m lano, dětské celotělové úvazy a helmy za 7.300 Kč.

 • V červnu 2019 začala první fáze rekonstrukce. Koupily se dřevěné desky a narážecí matice. Přes prázdniny probíhaly práce spojené s jejich nachystání a přípravou – navrtání mnoha děr pro narážecí matice i vruty na chyty. Celková výše činí 17.057 Kč.

 • V první polovině roku 2019 byly na účet veřejné sbírky připsány 2 dary v celkové výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • V prosinci 2018 byly na účet připsány dary ve výši 3.000 Kč. Děkujeme.

 • Již po šesté jsme v prosinci měli tradiční stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činní 20.083 a ze zapečetěné pokladničky 1.279 Kč.

 • Začátkem prosince Středisko zrealizovalo prodejní bazar oblečení a hraček pro děti. Výtěžek této akce byl 1.112 Kč.

 • V říjnu 2018 byly na účet zaslány dary ve výši 23.000 Kč. Děkujeme.

 • V září 2018 se konal benefiční koncert hudebního tělesa HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Výtěžek z koncertu činil 46.055 kč. Z kasiček, které byly rozmístěny v kostele během koncertu, se vytěžilo 6.076 kč.

 • V září  2018 byl na účet připsán dat v hodnotě 200 kč.