Zájmové kroužky

TABULKA VOLNÝCH MÍST ZDE

Vážení účastníci, vážení rodiče,

před několika týdny jsme společně s Vámi čelili nečekané skutečnosti, a to uzavření veškerých programů z důvodů nařízení Vlády ČR.

Pevně věřím, že toto nelehké období máme již za sebou (i když jen částečně) a že nás tato doba „pandemická“ něčemu novému naučila a přivedla k novým pohledům.

Z nařízení Vlády ČR se můžeme již od 11. 5. 2020 postupně vracet k pedagogické činnosti a za předem stanovených hygienických podmínek (viz příloha) se na toto znovuotevření většiny kroužků od 18. 5. řádně připravujeme. Činnost zájmového vzdělávání v tomto školním roce prodlužujeme do 19. 6. 2020.

Zájmové kroužky, které nejsme z provozních, personálních nebo hygienických důvodů schopni otevřít, jsou: Cvičení s Krtečkem I. a II., Zobcová flétna I. a II., Montík I. a II.

Ostatní kroužky otevřeme dle dostatečného zájmu účastníků. Zda se zájmový kroužek otevře či nikoliv, budete informováni do 15.5.

Rád bych Vás proto touto cestou požádal o Vaše stanovisko, zda se Vaše dítě do zájmového kroužku vrátí či nikoliv. Svoji odpověď zasílejte do pondělí 11. 5. na e-mail eva.opatrna@sasmcb.cz.

V případě, že Vaši odpověď do tohoto data neobdržíme, považujeme to za skutečnost, že nemáte o aktivitu zájem.

Záležitosti kolem návratu či ukončení zájmového vzdělávání v tomto školním roce můžete komunikovat s Mgr. Evou Opatrnou, která dočasně (v době nepřítomnosti Kamily Urbanové) povede tuto agendu.

Dobré účty dělají dobré přátele, proto Vám nabízíme vrácení poměrné částky za zájmové vzdělávání za dobu, kdy se výuka neuskutečnila. Informace, jak požádat o vrácení úplaty, naleznete v přiloženém dokumentu.

Závěrem chci poděkovat a složit velkou poklonu těm, kteří dokázali i v této době naplno přijmout k roli manželské a rodičovské ještě roli učitelskou a vychovatelskou.

Máte můj velký obdiv.

 

Děkuji Vám

Ondřej Trojek

 

Budete-li mít dotaz ohledně zájmových kroužků nebo zařazení mezi náhradníky (v případě, že je již aktivita plně obsazena), kontaktujte, prosím, přímo koordinátorku zájmových kroužků Kamilu Urbanovou, e-mail: kamila.urbano­va@sasmcb.cz. V případě komplikací se založením – registrací nového účtu nebo problémem se stávajícím účtem, prosím, kontaktujte Ondřeje Trojka, e-mail: ondrej.trojek@sasmcb.cz.

„Předzápis“ stávajících účastníků na následující školní rok probíhá do 31. 8. 2019 a platí pro kroužky horolezecké a hudební. Neobsazená místa jsou nabídnuta veřejnosti od 2. 9. 2019.


Jak se přihlásit na kroužek?


Pokud jste k nám nikdy nechodili, přes přihlašovací systém www.esal.cz zaregistrujte své dítě (popř. sebe) a poté jej přihlaste na příslušnou aktivitu (název kroužku).

Pokud jste již provedli registraci dříve (např. minulý rok), pak se stačí pouze na konkrétní kroužek přihlásit.

Nejpozději na první hodinu kroužku přineste, prosím, vytištěnou a podepsanou přihlášku a prohlášení k souhlasu GDPR (adresa: Salesiánské středisko, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice).

V případě problémů a dotazů nás kontaktujte (viz níže).

Jak uhradit účastnický poplatek za kroužek?


Aktivitu uhraďte, prosím, bezhotovostní platbou do 1 měsíce od zahájení docházky na přihlášenou aktivitu. Číslo účtu Střediska je 1082002660/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu v systému www.esal.cz, do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.

Pokud nemůžete zaplatit bezhotovostně, domluvte si platbu přímo ve Středisku. Kontaktní údaje naleznete na stánkách Střediska (www.sasmcb.cz).

V případě, že žádáte o vystavení faktury z důvodu příspěvku od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, nebo sociálního odboru, aktivitu neplaťte a obraťte se na ekonomku Střediska.

Po zaplacení aktivity bezhotovostně NELZE vystavit doklad, pouze potvrzení o platbě!

Nebude-li aktivita zaplacena nejpozději do 1 měsíce od zahájení docházky na přihlášenou aktivitu, Vaše místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům o aktivitu!

Kdy mohu žádat o vrácení účastnického poplatku?


předčasné ukončení docházky v průběhu školního roku:
a) ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy)
– vracíme poměrnou část zaplaceného poplatku

b) z jiných důvodů
– do jednoho měsíce o začátku docházky – vracíme plnou částku ročního poplatku
– v průběhu I. pololetí (do ledna) – vracíme ½ ročního poplatku
– v průběhu II. pololetí – bez náhrad

Proč stojí za to navštěvovat zájmové kroužky u Salesiánů?

 • Dlouholetá zkušenost
  – v Českých Budějovicích máme tradici již 25 let
 • Individuální přístup
  – naší prioritou není u účastníka jeho výkon, ale jeho celkový rozvoj a spokojenost
 • Ověřené metody
  – využíváme výchovný Preventivní systém Dona Boska
  – Preventivní systém se opírá o 3 základní prvky (rozum, laskavost, víra)
 • Prostor
  – dáváme mladým prostor k růstu a seberealizaci
 • Finanční dostupnost
  – naše kroužky jsou díky mnoha sponzorům a projektům finančně dostupné pro všechny

Úřední dny (konzultace k systému, odevzdávání přihlášek) ve Středisku na adrese Emy Destinové 1:

 • Pondělí, úterý: 10:00 – 12:00
 • Středa: 13:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 – 12:00

Potřebujete poradit? Zavolejte nám: +420 733 741 521, +420 385 341 563


Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dalších aktivit.

Kroužky probíhají v prostorách Střediska (Emy Destinové 1) nebo pronajaté tělocvičně, popř. v KC Máj. Účastníkům kroužků se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.

Vedoucí programů přistupují k účastníkům individuálně. Při práci s účastníkem kroužku kladou důraz na aktivní trávení volného času, rozvoj osobní komunikace a sociální dovednosti. Společně s účastníky vytváříme rodinné prostředí, které napomáhá k lepší spolupráci mezi účastníkem a vedoucím programu.


Kontakt
Kamila Urbanová
Koordinátorka zájmových kroužků
+420 733 741 521
kamila.urbanova@sasmcb.cz
kancelář: Salesiánské středisko mládeže, E. Destinové 1