Zájmové kroužky pro děti


U všech našich zájmových kroužků je možné zkoušky první hodiny zcela zdarma bez nutnosti přihlašování.

Jak se přihlásit na kroužek?

Pokud jste k nám nikdy nechodili, přes přihlašovací systém www.esal.cz zaregistrujte své dítě (popř. sebe) a poté jej přihlaste na příslušnou aktivitu (název kroužku).

Pokud jste již provedli registraci dříve (např. minulý rok), pak se stačí pouze na konkrétní kroužek přihlásit.

Nejpozději na první hodinu kroužku přineste, prosím, vytištěnou a podepsanou přihlášku a prohlášení k souhlasu GDPR (adresa: Salesiánské středisko, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice).

V případě problémů a dotazů nás kontaktujte (viz níže).

Jak uhradit účastnický poplatek za kroužek?

Aktivitu uhraďte, prosím, bezhotovostní platbou do 1 měsíce od zahájení docházky na přihlášenou aktivitu. Číslo účtu Střediska je 1082002660/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu v systému www.esal.cz, do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.

Pokud nemůžete zaplatit bezhotovostně, domluvte si platbu přímo ve Středisku. Kontaktní údaje naleznete na stánkách Střediska (www.sasmcb.cz).

V případě, že žádáte o vystavení faktury z důvodu příspěvku od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, nebo sociálního odboru, aktivitu neplaťte a obraťte se na ekonomku Střediska.

Po zaplacení aktivity bezhotovostně NELZE vystavit doklad, pouze potvrzení o platbě!

Nebude-li aktivita zaplacena nejpozději do 1 měsíce od zahájení docházky na přihlášenou aktivitu, Vaše místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům o aktivitu!

Kdy mohu žádat o vrácení účastnického poplatku?


předčasné ukončení docházky v průběhu školního roku:
a) ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy)
– vracíme poměrnou část zaplaceného poplatku

b) z jiných důvodů
– do jednoho měsíce o začátku docházky – vracíme plnou částku ročního poplatku
– v průběhu I. pololetí (do ledna) – vracíme ½ ročního poplatku
– v průběhu II. pololetí – bez náhrad

Proč stojí za to navštěvovat zájmové kroužky u Salesiánů?

 • Dlouholetá zkušenost
  – v Českých Budějovicích máme tradici již 25 let
 • Individuální přístup
  – naší prioritou není u účastníka jeho výkon, ale jeho celkový rozvoj a spokojenost
 • Ověřené metody
  – využíváme výchovný Preventivní systém Dona Boska
  – Preventivní systém se opírá o 3 základní prvky (rozum, laskavost, víra)
 • Prostor
  – dáváme mladým prostor k růstu a seberealizaci
 • Finanční dostupnost
  – naše kroužky jsou díky mnoha sponzorům a projektům finančně dostupné pro všechny

Úřední dny (konzultace k systému, odevzdávání přihlášek) ve Středisku na adrese Emy Destinové 1:

 • Pondělí, úterý, čtvrtek: 9:00 – 12:00

Potřebujete poradit? Zavolejte nám: +420 733 741 521, +420 385 341 563


Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dalších aktivit v Českých Budějovicích a okolí.

Kroužky probíhají v prostorách Střediska (Emy Destinové 1) nebo pronajaté tělocvičně, popř. v KC Máj. Účastníkům kroužků se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.

Vedoucí programů přistupují k účastníkům individuálně. Při práci s účastníkem kroužku kladou důraz na aktivní trávení volného času, rozvoj osobní komunikace a sociální dovednosti. Společně s účastníky vytváříme rodinné prostředí, které napomáhá k lepší spolupráci mezi účastníkem a vedoucím programu.


Kontakt
Kateřina Tintěrová
Koordinátorka zájmových kroužků
+420 733 741 521
katerina.tinterova@sasmcb.cz
kancelář: Salesiánské středisko mládeže, E. Destinové 1