Děti a mládež na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022–31. 12. 2022

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj v Českých Budějovicích

SaSM – DDM ČB je poskytovatel registrované služby NZDM V Kostce. V návaznosti na tuto službu realizujeme také podpůrné aktivity pro rodiny těchto dětí. Projekt reflektuje potřeby lidí z místní komunity sídliště Máj v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu vytváříme kvalitní a dostupnou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v rámci našich Otevřených klubů a pracujeme také s rodinami jejich účastníků. Tyto aktivity slouží jako úspěšná prevence sociálního vyloučení a dalších nežádoucích společenských jevů.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.