Letní tábory – chaloupky

Salesiánské středisko mládeže nabízí pobytové akce a příměstské tábory pro děti od 5 let. Pro naše vedoucí a dobrovolníky připravujeme pravidelná školení a kurzy.

Co nabízíme?

  • letní pobytové tábory – chaloupky pro kluky a holky již od 5 let
  • tematické příměstské tábory pro děti již od 4 let
  • příměstské i pobytové tábory během školního roku (podzimní a jarní příměstský tábor, Lyžák)
  • školení pro táborové vedoucí a dobrovolníky
  • kurzy pro veřejnost
 

Jak se přihlásit?


Pokud jste k nám nikdy nechodili, přes přihlašovací systém www.esal.cz zaregistrujte své dítě (popř. sebe) a poté jej přihlaste na příslušnou aktivitu (název akce).

Pokud jste již provedli registraci dříve (např. minulý rok), pak se stačí pouze přihlásit do registračního systému www.esal.cz a na konkrétní akci se přihlásit (bez nutnosti nové registrace).

Nejpozději do 1 měsíce od přihlášení na akci, zašlete, prosím, vytištěnou a podepsanou přihlášku (ne naskenovanou) a prohlášení k souhlasu GDPR – pokud jste ji již v daném školním roce neodevzdali, na adresu: Salesiánské středisko mládeže, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice.

V případě problémů s přihlášením volejte 731 625 955

Jak uhradit účastnický poplatek za akci?

Aktivitu uhraďte, prosím, bezhotovostní platbou do 1 měsíce od přihlášení na danou akci – aktivitu. Číslo účtu Střediska je 1082002660/5500 (Raiffeisenbank, a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu v systému www.esal.cz, do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka akce.

Pokud nemůžete zaplatit bezhotovostně, domluvte si platbu přímo ve Středisku. Kontaktní údaje naleznete na stánkách Střediska (www.sasmcb.cz).

V případě, že žádáte o vystavení faktury z důvodu příspěvku od zaměstnavatele, zdravotní pojišťovny, nebo sociálního odboru, aktivitu neplaťte a obraťte se na ekonomku Střediska.

Po zaplacení aktivity bezhotovostně NELZE vystavit doklad, pouze potvrzení o platbě!

Nebude-li aktivita zaplacena nejpozději do 1 měsíce od přihlášení na danou akci – aktivitu, Vaše místo bude uvolněno a nabídnuto dalším zájemcům o aktivitu!

Kdy mohu žádat o vrácení účastnického poplatku?

při odhlášení účastníka PŘED AKCÍ
a) ze zdravotních (lékařským potvrzením doložených), nebo jiných závažných důvodů
– vracíme celý účastnický poplatek

b) z jiných důvodů
– nejpozději měsíc před aktivitou – vracíme účastnický poplatek snížený o 100 Kč storno poplatku
– nejpozději 7 dnů před aktivitou – vracíme účastnický poplatek snížený o storno poplatek 25% z ceny aktivity
– nejpozději 1 den před akcí – vracíme účastnický poplatek snížený o storno poplatek 50% z ceny aktivity
» V případě, že si zajistíte adekvátního náhradníka, storno poplatek nebude počítán a vrátíme celý účastnický poplatek.

při ukončení účastníka V PRŮBĚHU AKCE
a) ze zdravotních důvodů (po doložení lékařské zprávy)
– vracíme poměrnou část z účastnického poplatku

b) z jiných důvodů
– peníze nevracíme


Sledujte nás na Facebooku
Hana Laschová
Koordinátorka Chaloupek

+420 731 625 955
hana.laschova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala