Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Termín realizace: 1. 1. 2023–31. 12. 2023

Místo realizace projektu: České Budějovice a okolí

 Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM‑DDM ČB. Dobrovolníci jsou nezbytní pro personální zajištění jednotlivých aktivit Střediska. V rámci aktivit projektu chceme dále zkvalitňovat spolupráci s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolování.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.