Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Místo realizace projektu: KC Máj, A. Barcala 1791/40, sídliště Máj a Vltava

 

Účelem dotace je podpora registrované sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM V kostce) – spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Sociální služba v rámci NZDM V Kostce je poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. NZDM V Kostce se skládá z Wolf klubu (probíhá na KC Máj), Klubu Pod Střechou (probíhá na sídlišti Vltava) a konzultačních hodin.

Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo