Stánek Dona Bosca

 

Termín realizace: 8. 4. 2022

Místo realizace projektu: České Budějovice

V rámci projektu budou děti vyrábět výrobky, které pak budou prodávat na stánku v prodejně Albert. Děti se seznámí s procesem přípravy, výroby a prodeje výrobků. Zjistí, že každá věc má své náklady, které se zohledňují v ceně výrobku. V rámci projektu budeme podporovat vzájemnou spolupráci dětí. Jednotlivé děti pak budou během zapojení se do projektu rozvíjet své manuální dovednosti a organizační i komunikační schopnosti. Děti a mladí lidé participující na tomto projektu se přímo podílejí na všech fázích projektu počínaje výběrem výrobků přes jejich výrobu či nacenění a budou také přímo zapojeni do prodeje výrobků.

Kromě zvyšování finanční gramotnosti dětí a rozvíjení dalších kompetencí si od realizace tohoto projektu slibujeme také to, že přispěje k lepšímu vzájemnému poznání, k budování tolerance a k podpoře bezproblémového soužití obyvatel z řad většinové společnosti a romské komunity v místě našeho působení, ke kterému se snažíme přispívat dlouhodobě.

Projektu se účastní děti a mladí lidé ve věku 6–19 let navštěvující programy naší sekce Otevřené kluby, a to konkrétně programy Oratoř, Wolf klub a klub Pod střechou.

Tento projekt podpořil Nadační fond Albert.