Salesiánské příměstské tábory

Termín realizace: 11. 7. 2023– 31. 8. 2024

Místo realizace projektu: České Budějovice a okolí

S realizací příměstských táborů má naše organizace mnohaleté zkušenosti. Realizací tohoto projektu reagujeme na aktuální poptávku rodičů po smysluplném a hodnotném trávení volného času dětí mladšího a staršího školního věku v období letních prázdnin. Příměstské tábory jsou smíšené (pro kluky i holky), rozdělené dle věku dětí a tematicky zaměřené. Pracovní tým je sestaven z lidí s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi, kteří jsou proškoleni o bezpečnosti, zdravovědě a pedagogice.

Cílem projektu je realizace 4 příměstských táborů pro děti v různých věkových kategoriích s kapacitou celkem 60 dětí.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.