Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace projektu: 1. 1. 2023– 15. 11.2023

Místo realizace: Emy Destinové 1 a KC Máj, A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM- DDM ČB.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež účastnící se zájmové činnosti v Salesiánském středisku mládeže a děti a mládež, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídlišť Máj, Vltava a ze Čtyř Dvorů.


Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje