Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Místo realizace projektu: KC Máj, A. Barcala 1791/40, sídliště Máj, SaSM- DDM ČB, Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

V souladu s cíli grantového programu Jihočeského kraje je záměrem projektu rozvoj činností zaměřených na pomoc a podporu jednotlivců a rodin, které jsou znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením. Realizace projektu spočívá v poskytování podpůrné práce s komunitou v ambulantní a terénní formě. Součástí toho je i distribuce potravinové pomoci.

Další aktivity projektu jsou akce pro veřejnost: Dětský den, který se uskuteční 10. 9.2020 a Romský den 26. 9. 2020.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo