Profesionalizace sociální služby NZDM

Termín realizace projektu: 1. 7. 2021–28. 2. 2022

Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala  1791/40, 37005 České Budějovice

Pracovníci naší sociální služby NZDM V Kostce se díky podpoře Nadace ČEZ mohou zúčastnit dvou vzdělávacích kurzů a mohou při své práci využít supervizi a konzultace s psychologem. Všechny tyto formy podpory přispějí k  posílení jejich pracovních kompetencí a k ještě větší profesionalizaci jejich práce.

Podpora Nadace ČEZ nám také umožnila natočit dva video spoty, které informují o činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM V Kostce jak naše klienty, tak rodiče dětí a širokou veřejnost.