Poznej život včely

Termín realizace projektu: 1. 4. 202131. 12. 2021

Místo realizace projektu: České Budějovice a Milíkovice u Kamenného Újezdu

Cílem tohoto projektu je zajistit péči o včelstva a rozvíjet environmentální výchovu dětí, čímž chceme přispět k budování kladného vztahu dětí k přírodě a podnítit jejich  zájem o ekologická témata.
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku 3–13 let, kteří navštěvují volnočasové programy našeho střediska. Převážně se jedná o děti žijící v sídlištní zástavbě, jejichž kontakt s přírodou je značně omezen. Dětem budeme představovat život včel jak v pro tyto účely nově upraveném centru pro environmentální výchovy „Maják“, tak přímo u včel v Milíkovicích u Kamenného Újezdu. Pro děti budou připraveny programy environmentálního vzdělávání na míru, které budou přizpůsobeny jejich věku a znalostem.V rámci tohoto projektu chceme také vysadit medonosné keře, které včelám poskytují nektar a pyl a zároveň zlepší životní prostředí i jiným opylovačům a podpoří biodiverzitu v dané oblasti.

 

 

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.