Neformální předškolní klub Klubík Mája

Neformální předškolní klub Klubík Mája
Termín realizace: 7. 2. 2020 – 31. 12. 2021

Místo realizace: KC Máj, České Budějovice

Hlavním cílem činnosti Klubíku Mája je zvýšení šancí úspěšné zapojení dětí do MŠ a zlepšení jejich předpokladů pro úspěšný vstup do školního procesu. Dalšími cíli je pomáhat dětem k aktivnímu rozvoji a učení prostřednictvím metod zohledňujících jejich sociokulturní odlišnosti, rozvíjet jejich osobnost, podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví, napomáhat jim v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit je žít ve společnosti a přibližovat jim normy a hodnoty uznávané společností.
Díky podpoře Nadace Jistota vybavíme Klubík Mája didaktickými pomůckami, hudebními nástroji, montessori pomůckami a balančními pomůckami. V rámci projektu bude docházet do programu speciální pedagog.

Tento projekt je spolufinancován Nadací Jistota