Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Místo realizace projektu: České Budějovice a okolí

 

Cíle projektu:

– rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM DDM ČB.

– zabezpečení personálního zajištění jednotlivých aktivit Střediska

– zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolování.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.