Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci koncepce MŠMT

Termín realizace projektu: 14. 2. 2019 – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice, Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj České Budějovice

Výchozí situace projektu:

Cílem této části projektu je rozvoj a podpora dobrovolnické služby mladých lidí, což přímo souvisí se zvyšováním kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB, zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a jejich vzdělávání.

Cílem je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů a kroužků v SaSM – DDM ČB.

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB. Více než 360 dětí a mladistvých získá možnost účelně trávit svůj volný čas. Patří sem jak děti vyžadující přístup s pevným programem, tak děti neorganizované.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo