Bez obav spolu (BOS)

Termín realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 06. 2019

Místo výkonu realizace projektu: České Budějovice

Prostřednictvím spolupráce krajského vzdělávacího zařízení, NNO, škol a školských zařízení a sociálních a zdravotních služeb dojde k vytvoření sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami, kde budou provozována i neformální předškolní centra, dojde i k podpoření žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání. Aktivity se však nevěnují pouze usnadnění přechodu mezi MŠ a ZŠ ale i mezi 1. a 2. stupněm základního vzdělávání. Za tímto účelem budou základním školám nabízeny program šité na míru jejich třídnímu kolektivu s cílem podpořit přátelské vztahy a vzájemnou interakci žáků.

SaSM – DDM ČB v rámci projektu realizuje vzdělávací aktivity v Předškolním centru (zaštiťuje programy Klubík Mája, Kroužek s prvky Montessori a Rodičovský klub). Spolupracuje s rodiči, MŠ, ZŠ a ostatními příslušnými institucemi za účelem podpory dětí ve vzdělávání. Dále jsou realizovány programy pro 6. ročníky základních škol.

Partneři s finančním příspěvkem:

  • Cheiron T, o.p.s.
  • Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
  • NADĚJE

bos_financovani