Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021– 30. 9. 2021

Místo realizace projektu: KC Máj, A. Barcala 1791/40, sídliště Máj, SaSM-DDM ČB, Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice

V souladu s cíli grantového programu Jihočeského kraje je záměrem projektu rozvoj činností zaměřených na pomoc a podporu jednotlivců a rodin, které jsou znevýhodněné nebo ohrožené sociálním vyloučením. Realizace projektu spočívá v poskytování podpůrné práce s komunitou. Součástí této podpůrné práce s komunitou je i distribuce potravinové pomoci.

Další aktivity projektu jsou akce pro veřejnost: Dětský den, který se uskuteční 4. 9.2021 a Romský den.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo