Sociální integrace na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021–31. 12. 2021

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj v Českých Budějovicích

SaSM – DDM ČB je poskytovatel registrované služby NZDM V Kostce. V návaznosti na tuto službu realizujeme také podpůrné aktivity pro rodiny těchto dětí. Projekt reflektuje potřeby lidí z místní komunity sídliště Máj v Českých Budějovicích.

V rámci tohoto projektu vytváříme kvalitní a dostupnou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a pracujeme také s jejich rodinami. Tyto aktivity slouží jako úspěšná prevence sociálního vyloučení a dalších nežádoucích společenských jevů.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.