Evangeliem vychovávat a výchovou evangelizovat

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala  1791/40, 37005 České Budějovice

Cílovou skupinu tvoří především děti, mládež, rodiny navštěvující Středisko a dárci či podporovatelé Salesiánského střediska mládeže i zájemci z řad široké veřejnosti.

Zaměstnanci Střediska vnímají svoji práci nejen jako sociální službu, ale i jako svědectví evangelijnímu poselství a domnívají se, že právě příběh Dobrého otce je tou zprávou o Bohu, kterou chceme svou prací našim klientům předat. To odpovídá jednomu z principů salesiánského díla, totiž „evangeliem vychovávat“. Díky Nadaci Racek vyzdobíme prostory KC obrazy s výjevy poselství o marnotratném synovi a Dobrém Otci.

Tento projekt je spolufinancován Nadací Racek