Zkvalitnění služeb pro děti a mládež

Termín realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, Antonína Barcala  1791/40, 37005 České Budějovice

Pracovníci sociální služby NZDM se budou účastnit 6 konzultací s psychologem za účelem posílení jejich pracovních kompetencí a profesionalizace práce. Současná  praxe sociální práce potvrzuje  multidisciplinární přístup, který je aktuálním trendem v oboru sociální práce jako vědy.