Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 15. 11.2020

Místo realizace: Emy Destinové 1, KC Máj A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

Cílem je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže a podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM- DDM ČB.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6-26 let navštěvující zájmovou činnost v Salesiánském středisku mládeže a děti a mládež ve věku 6-18 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, Vltava a Čtyrech Dvorů.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo