Volnočasové aktivity na sídlišti Máj

Volnočasové aktivity na sídlišti Máj

Volnočasové aktivity na sídlišti Máj probíhají každý čtvrtek od 15:30 do 18:00 před ZŠ Máj I., II.. Jsou určeny pro děti ve věku 6 – 14 let. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do kontaktního centra Maják. Součástí nabídky jsou i jednodenní výlety a příměstský tábor.

Cílem programu Volnočasové aktivity na sídlišti Máj je propojit volnočasové aktivity s výchovným působením směrem k dodržování pravidel, slušnému chování a vzájemnému respektu.
Náplní programu na sídlišti jsou hry, soutěže a sportovní aktivity, dále pak prostor pro rozhovor, ať již skupinový či individuální. Tyto činnosti jsou zaměřeny tak, aby směřovaly ke stanoveným cílům a rozvíjely pozitivní sociální dovednosti účastníků (svědomitost, toleranci, společenské a neagresivní jednání, umění řešit konflikt, pomoci ostatním, zodpovědnost, aj.)

Zodpovědná osoba: Martina Bláhová