NZDM V Kostce

Logo_v kostce

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

Časový rozsah přímé práce ve školním roce:

konzultacni_hodiny_6-13

(KC Máj)

klub wolf_13 - 18(KC Máj) konzultacni_hodiny_13-26(KC Máj)

klub pod strechou_13-26(klubovna na Vltavě)

Po 13:00 – 17:00
Út  13:00 – 15:30 15:30 – 19:30 12:00 – 13:00 16:00 – 19:00
St 12:00 – 17:00
Čt 14:00 – 19:30 12:00 – 14:00 16:00 – 19:00
 15:00 – 18:00 12:00 – 15:00

Časový rozsah přímé práce v době prázdnin:

Týká se velikonočních, letních a vánočních prázdnin. Časový rozsah přímé práce v době školních prázdnin.

konzultacni_hodiny_6-13konzultacni_hodiny_13-26

(KC Máj)

klub wolf_13 - 18


(
KC Máj)

klub pod strechou_13-26

(klubovna na Vltavě)

Po 9:00 – 14:30 14:30 – 17:30
Út  9:00 – 17:30
St 9:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Čt 9:00 – 17:30
9:00 – 12:00

 

 


Kontakty

Mgr. Kateřina Burianová
Sociální pracovnice – vedoucí NZDM
+420 734 435 031
katerina.burianova(at)sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Nikola Šrainerová
Pracovnice v sociálních službách
+420 734 435 032
nikola.srainerova(at)sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Veronika Rozsypalová
Sociální pracovnice v Otevřených klubech
veronika.rozsypalova(at)sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Jana Svitáková
Sociální pracovnice v Otevřených klubech
+420 734 435 032
jana.svitakova(at)sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Okruh osob (cílová skupina): děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Vltava a Šumava.

Sekundární okruh osob: rodiče a další rodinní příslušníci uživatelů, kteří navštěvují programy NZDM V Kostce.

Jelikož vycházíme z principu nízkoprahovosti, vytváříme prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí našich uživatelů a provozní doba odpovídá jejich potřebám. Službu může využít každý z okruhu osob, služba je poskytována bez úhrady a může být poskytována anonymně. Služba je poskytována všem uživatelům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, pasivitu či jiné rozlišování (politické názory, sexuální orientaci a sociální situaci). Uživatel může službu využívat nepravidelně, v rámci celé otevírací doby. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.

Kvalitu poskytované služby prověřil audit České asociace streetwork.

Cíle NZDM V Kostce:

 • Vytvářet zázemí pro děti a mládež a podmínky pro bezpečné trávení jejich volného času.
 • Podporovat sociální začlenění klienta (zájemce o službu, klient) do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • Prostřednictvím prevence společensky nežádoucích jevů a sociální práce snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních životních situací, životního způsobu a rizikového chování klienta.
 • Prostřednictvím poradenství a individuálního plánování dosáhnout lepší orientace klienta v jeho sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Každému klientovi/zájemci jsou poslání NZDM V Kostce vysvětlována individuálně, podle jeho potřeb, schopností a dovedností.

Základní činnosti při poskytování sociální služby zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

NZDM V Kostce je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a řídí se vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

V rámci jednotlivých programů může klient využít tuto nabídku:

 • Volný vstup a pobyt v zařízení (v rámci otevírací doby)

Klient/zájemce:

 • může v zařízení trávit svůj volný čas
 • může si vybrat z nabídky činností nebo se do činností nezapojovat
 • může spolupracovat na programu a měnit program dle vlastních požadavků a potřeb při dodržení základních pravidel
 • Sociální práce

Sociální práce s klienty/zájemci NZDM V Kostce probíhá kdykoli během otevírací doby služby.

Zájemce o službu nemusí podávat písemnou žádost. Žádat může prostřednictvím kontaktů na pracovníky NZDM V Kostce (viz výše) či při návštěvě přímo v NZDM V Kostce.

Kapacita služby

Kapacita celková

 • 1 pracovník/40 klientů

Maximální okamžitá kapacita

Wolf klub

 • 50 klientů/zájemců v jednu chvíli

Klub Pod střechou

 • 20 klientů/zájemců v jednu chvíli

Konzultační hodiny 13-26 let, 6-13 let

 • individuální konzultace-1 klient/1 pracovník
 • skupinová konzultace-12 klientů/1 pracovník

Dokumenty ke stažení:

icodoc-newPostup podání stížnosti (klubovna Vltava)

icodoc-newPráva, pravidla a sankce NZDM V Kostce

icodoc-newPostup podání stížnosti (KC Máj)

icodoc-newÚstní dohoda o poskytování sociální služby (vzor)

 

Letáky ke stažení:

icopdf-newNZDM V Kostce

icopdf-newPod Střechou

icopdf-newWolf klub

icopdf-newKonzultační hodiny 6-13 let

icopdf-newKonzultační hodiny 13-26 let


podpurna_prace_ikona

Podpůrná práce s komunitou je navazující a doplňuje registrovanou službu NZDM V Kostce.