NZDM V Kostce

Logo_v kostce

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

Časový rozsah přímé práce ve školním roce: (19.9.-31.10., 1.4.-30.6.)

(KC Máj) Wolf logo(KC Máj)

Pod Střechou logo(klubovna na Vltavě)

Terén 6-26 let
Po 13:00 – 17:30 14:00 – 15:00  (klubovna na Vltavě) 15:00 – 18:00 (12-19 let) 18:00 – 19:00

Sídliště Vltava

Út 15:00 – 18:00 14:00 – 15:00  (KC Máj) 18:00 – 19:00

Sídliště Máj

St 13:00 – 17:30 14:00 – 15:00 (klubovna na Vltavě) 15:00 – 17:00 (12-19 let) 18:00 – 19:00

Sídliště Vltava

Čt 15:00 – 18:00 14:00 – 15:00  (KC Máj) 15:00 – 17:00 (6-13 let) 18:00 – 19:00

Sídliště Máj

15:00 – 18:00 13:00 – 15:00 (KC Máj)

Časový rozsah přímé práce ve školním roce: (1.11.-31.3.)

(KC Máj) Wolf logo(KC Máj) Pod Střechou logo(klubovna na Vltavě) Terén 6-26 let
Po 13:00 – 17:30 18:00–19:00 (klubovna na Vltavě) 15:00–18:00 (12-19 let) 14:00 – 15:00

Sídliště Vltava

Út 15:00–18:00 18:00–19:00 (KC Máj) 14:00 – 15:00

Sídliště Máj

St 13:00 – 17:30 18:00–19:00 (klubovna na Vltavě) 15:00–18:00 (12-19 let) 14:00 – 15:00

Sídliště Vltava

Čt 15:00–18:00 18:00–19:00 (KC Máj) 15:00 – 17:00 (6-13 let) 14:00 – 15:00

Sídliště Máj

15:00 – 18:00 13:00 – 15:00 (KC Máj)

Časový rozsah přímé práce v době prázdnin:

Týká se jarních, letních a vánočních prázdnin. Časový rozsah přímé práce v době školních prázdnin.

konzultacni_hodiny_6-13

Konzultace 12-26 logo(KC Máj)

Wolf logo(KC Máj)

Pod Střechou logo(klubovna na Vltavě)

Terén 6-26 let
Po 9:00 – 13:00

 

14:00 – 17:00 (6-13 let)
17:00 – 18:00
Út 9:00 – 13:00

 

14:00 – 17:00 17:00 – 18:00
St 9:00 – 13:00

 

  14:00 – 17:00 (12-19 let) 17:00 – 18:00
Čt 9:00 – 13:00

 

14:00 – 17:00 17:00 – 18:00
9:00 – 13:00

 

 

 


Kontakty

Mgr. Kateřina Burianová
Koordinátorka Otevřených klubů a vedoucí sociální služby NZDM V Kostce
+420 734 435 031
katerina.burianova@sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Marie Šindelářová
Pracovnice v sociálních službách NZDM V Kostce, pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 734 435 032
marie.sindelarova@sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Zuzana Vodáková
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
+420 734 862 813
zuzana.vodakova@sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Hana Laschová
Pedagog volného času NZDM V Kostce
+420 731 625 955
hana.laschova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Katia Bigolinová
Pracovnice v sociálních službách NZDM V Kostce
katia.bigolinova@sasmcb.cz
+420 603 192 278
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Adéla Kaiserová
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
adela.kaiserova@sasmcb.cz
+420 730 161 217
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Poslání

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

 

Cíle

Cílem NZDM v Kostce je klient, který:

 1. dokáže navázat a udržovat zdravé sociální vztahy,
 2. chová se adekvátně situaci a věku,
 3. samostatně a cílevědomě se připravuje na svou budoucnost,
 4. volný čas tráví bezpečně a kreativně,
 5. váží si svého zdraví a pečuje o něj,
 6. žije v komunitě, která vnímá děti a mládež jako svou plnohodnotnou součást.

 

Principy poskytovaní služby

 • nízkoprahovost
  • Vytváříme prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí našich klientů. Služba je poskytována všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, pasivitu či jiné rozlišování (vyznání, politické názory, sexuální orientaci a sociální situaci). Klient může službu využívat nepravidelně, v rámci celé otevírací doby. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.
 • bezplatnost
  • služba je poskytována zdarma
 • anonymita
  • nevyžadujeme osobní údaje klientů (výjimka v situaci zápisu o úrazu do „Knihy úrazů“ přičemž je klientovi srozumitelně vysvětleno, že údaje z „Knihy úrazů“ se nepřenáší do jeho dokumentace k poskytování služby)
 • dobrovolnost
  • možnost se zapojit do aktivit, v rámci časové dostupnosti kdykoliv odejít a přijít, službu kdykoliv ukončit
 • dostupnost
  • časová, místní, finanční
 • důvěra
  • navázání vztahu důvěry, klient i pracovník NZDM se musí vzájemně poznat
 • podpora
  • pracovník NZDM nemá trestající přístup a klienta motivuje a podporuje
 • mlčenlivost
  • informace o klientovi neposkytujeme bez jeho souhlasu nikomu dalšímu
 • respekt
  • respektování potřeb klienta a jeho individuality včetně jeho volby (pracovník NZDM respektuje dobrá i špatná rozhodnutí klienta přičemž mu poskytuje informace o rizicích spojených s jeho rozhodnutím)
 • participace
  • zapojení klienta do procesu poskytování služby a důraz na jeho samostatnost

 

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Vltava a Šumava

NZDM V Kostce poskytuje veškeré služby ZDARMA.

Základní činnosti při poskytování sociální služby zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 5. NZDM V Kostce poskytuje všechny své služby ZDARMA
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

NZDM V Kostce je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a řídí se vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Zájemce o službu nemusí podávat písemnou žádost. Žádat může prostřednictvím kontaktů na pracovníky NZDM V Kostce (viz výše) či při návštěvě přímo v NZDM V Kostce.

Kapacita služby

Kapacita celková

 • 1 úvazek pracovníka NZDM/40 klientů

Maximální okamžitá kapacita

 • Wolf klub
  • 50 klientů v jeden okamžik
 • Klub Pod Střechou
  • 20 klientů v jeden okamžik
 • Konzultační hodiny 6-13 let, 12-26 let
  • Individuální konzultace 1 klient/1 pracovník NZDM
  • Skupinová konzultace 12 klientů/1 pracovník NZDM
 • Terén 6-26 let
  • 12 klientů/1 pracovník NZDM

Dokumenty ke stažení:

icodoc-newPostup podání stížnosti (klubovna Vltava)

icodoc-newPráva, pravidla a sankce NZDM V Kostce

icodoc-newPostup podání stížnosti (KC Máj)

icodoc-newÚstní dohoda o poskytování sociální služby (vzor)

Leták Konzultační hodiny 6—13 let

Leták Konzultační hodiny 12—26 let KC Máj

Leták Konzultační hodiny 12—26 let Vltava

Leták Wolf klub

Leták Terén 6—26 let

Leták Pod Střechou

Leták NZDM