NZDM V Kostce

Logo_v kostce

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

Časový rozsah přímé práce ve školním roce: 

  (KC Máj) Wolf logo(KC Máj)

Pod Střechou logo(klubovna na Vltavě)

Terén 6-26 let
Po 13:00 – 17:30   14:00 – 15:00  (klubovna na Vltavě) 15:00 – 18:00 (12-19 let)  
Út   16:00 – 19:00 13:00 – 14:00  (KC Máj)   14:00 – 16:00

Sídliště Máj

St 13:00 – 17:30   14:00 – 15:00 (klubovna na Vltavě) 15:00 – 18:00 (12-19 let)  
Čt   16:00 – 19:00 15:00 – 16:00  (KC Máj) 14:00 – 16:00 (6-13 let) 16:00 – 18:00

Sídliště Vltava

  15:00 – 18:00 13:00 – 15:00 (KC Máj)    

Časový rozsah přímé práce v době prázdnin:

Týká se jarních, letních a vánočních prázdnin. Časový rozsah přímé práce v době školních prázdnin.

  konzultacni_hodiny_6-13

Konzultace 12-26 logo(KC Máj)

Wolf logo(KC Máj)

Pod Střechou logo(klubovna na Vltavě)

Terén 6-26 let
Po 9:00 – 13:00

 

  14:00 – 17:00 (6-13 let)
17:00 – 18:00
Út 9:00 – 13:00

 

14:00 – 17:00   17:00 – 18:00
St 9:00 – 13:00

 

  14:00 – 17:00 (12-19 let) 17:00 – 18:00
Čt 9:00 – 13:00

 

14:00 – 17:00   17:00 – 18:00
9:00 – 13:00

 

     

 

 


Kontakty

Bc. Ondřej Trojek
Ředitel a vedoucí sociální služby NZDM V Kostce
+420 734 435 030
ondrej.trojek@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Zuzana Konzalová
Pedagog volného času v NZDM
+420 730 161 218
zuzana.konzalova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Mgr. Zuzana Vodáková
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
zuzana.vodakova@sasmcb.cz
Facebook
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Hana Laschová
Pedagog volného času NZDM V Kostce
+420 731 625 955
hana.laschova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Katia Bigolinová
Pracovnice v sociálních službách NZDM V Kostce
katia.bigolinova@sasmcb.cz
+420 734 862 813
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Adéla Kaiserová
Sociální pracovnice NZDM V Kostce
adela.kaiserova@sasmcb.cz
+420 730 161 217
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Anna Petrziková
Sociální pracovnice NZDM V Kostce, pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 734 435 032
anna.petrzikova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Michaela Valentová
Sociální pracovnice NZDM V Kostce, pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 734 435 031
michaela.valentova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Poslání

Posláním NZDM V Kostce je poskytovat zázemí, bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem a mládeži z Českých Budějovic, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat tak ke zlepšení jejich kvality života.

 

Cíle

Cílem NZDM v Kostce je klient, který:

 1. dokáže navázat a udržovat zdravé sociální vztahy,
 2. chová se adekvátně situaci a věku,
 3. samostatně a cílevědomě se připravuje na svou budoucnost,
 4. volný čas tráví bezpečně a kreativně,
 5. váží si svého zdraví a pečuje o něj,
 6. žije v komunitě, která vnímá děti a mládež jako svou plnohodnotnou součást.

 

Principy poskytovaní služby

 • nízkoprahovost
  • Vytváříme prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí našich klientů. Služba je poskytována všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, názorovou orientaci, pasivitu či jiné rozlišování (vyznání, politické názory, sexuální orientaci a sociální situaci). Klient může službu využívat nepravidelně, v rámci celé otevírací doby. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.
 • bezplatnost
  • služba je poskytována zdarma
 • anonymita
  • nevyžadujeme osobní údaje klientů (výjimka v situaci zápisu o úrazu do „Knihy úrazů“ přičemž je klientovi srozumitelně vysvětleno, že údaje z „Knihy úrazů“ se nepřenáší do jeho dokumentace k poskytování služby)
 • dobrovolnost
  • možnost se zapojit do aktivit, v rámci časové dostupnosti kdykoliv odejít a přijít, službu kdykoliv ukončit
 • dostupnost
  • časová, místní, finanční
 • důvěra
  • navázání vztahu důvěry, klient i pracovník NZDM se musí vzájemně poznat
 • podpora
  • pracovník NZDM nemá trestající přístup a klienta motivuje a podporuje
 • mlčenlivost
  • informace o klientovi neposkytujeme bez jeho souhlasu nikomu dalšímu
 • respekt
  • respektování potřeb klienta a jeho individuality včetně jeho volby (pracovník NZDM respektuje dobrá i špatná rozhodnutí klienta přičemž mu poskytuje informace o rizicích spojených s jeho rozhodnutím)
 • participace
  • zapojení klienta do procesu poskytování služby a důraz na jeho samostatnost

 

Cílová skupina

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Vltava a Šumava

NZDM V Kostce poskytuje veškeré služby ZDARMA.

Základní činnosti při poskytování sociální služby zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 2. pracovně výchovná činnost s dětmi
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 5. NZDM V Kostce poskytuje všechny své služby ZDARMA
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

NZDM V Kostce je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a řídí se vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Zájemce o službu nemusí podávat písemnou žádost. Žádat může prostřednictvím kontaktů na pracovníky NZDM V Kostce (viz výše) či při návštěvě přímo v NZDM V Kostce.

Kapacita služby

Kapacita celková

 • 1 úvazek pracovníka NZDM/40 klientů

Maximální okamžitá kapacita

 • Wolf klub
  • 30 klientů v jeden okamžik
 • Klub Pod Střechou
  • 20 klientů v jeden okamžik
 • Konzultační hodiny 6-13 let, 12-26 let
  • Individuální konzultace 1 klient/1 pracovník NZDM
  • Skupinová konzultace 12 klientů/1 pracovník NZDM
 • Terén 6-26 let
  • 12 klientů/1 pracovník NZDM

Dokumenty ke stažení: