Doučování 1. stupeň

Salesianske_stredisko_mladeze_doucovani s klubem aktiv1Doučování 1. stupně je určen pro žáky 1. – 5. třídy základních škol a probíhá každý den od pondělí do pátku od 13:30 do 14:30 v KC Máj. Ve čtvrtek mohou zájemci o doučování navštívit klubovnu na Vltavě od 13:30 do 15:30, kdy první část programu je vyhrazena doučování a druhá část nabízí dětem volnočasové aktivity.

Cílem programu je pomoci účastníkům zvládnout, prohloubit a uplatnit školní znalosti v reálném životě.

Podmínkou účasti na programu je donesený domácí úkol či učebnice nebo sešit s aktuálním školním učivem. V průběhu programu si účastníci mohou vypracovat domácí úkoly, prohloubit znalosti získané ve škole či zopakovat látku, které ve škole neporozuměli.

V programu jsou využívány ve velké míře alternativní způsoby učení (např. kvízy, soutěže, testy, hry, atd.) a názorné metodické pomůcky (papírové peníze, hodiny, slovní domino, papírová abeceda, atd.) tak, aby účastníci získali pozitivní vztah k učení.

Zodpovědná osoba: Štěpán Vondrášek