Doučování

Doučování je určeno žákům 1—9. třídy základní školy.

Probíhá dle rozvrhu:

  • pondělí 13:30 – 15:00
  • úterý 13:30 – 16:00
  • středa 13:30 – 16:00
  • čtvrtek 13:30 – 16:00

Cílem programu je pomoci účastníkům zvládnout, prohloubit a uplatnit školní znalosti v reálném životě
v souladu s výukovým plánem školy. Dalšími cíli, na kterých si zakládáme, jsou individuální přístup a
spolupráce s rodinou a školou v případě potřeby.

Program je bezplatný a podmínkou účasti je přihláška do programu a donesený domácí úkol či učebnice
nebo sešit s aktuálním školním učivem. Program nemusí být navštěvován pravidelně a účastník může
přijít i odejít dle jeho potřeby (například přijít až po odpoledním vyučování, nebo naopak odejít po
napsání úkolu či porozumění probírané látky).

V průběhu programu si účastníci mohou vypracovat domácí úkoly, prohloubit znalosti získané ve škole
či zopakovat látku, které ve škole neporozuměli.
V programu jsou využívány ve velké míře alternativní způsoby učení (např. kvízy, soutěže, testy, hry,
atd.), názorné metodické pomůcky (papírové peníze, hodiny, slovní domino, papírová abeceda, logiko
atd.), počítač (na vypracování referátu, vyhledání informací, výuku formou testu či hry) tak, aby
účastníci získali pozitivní vztah k učení.

 


V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Štěpán Vondrášek
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 733 741 553
stepan.vondrasek@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala