Klubík Mája

PředškoláciPředškolní centrum – Klubík Mája je otevřeno v po – st, pá 10:00 – 12:00, ve čt 9:00 – 11:00 pro děti ve věku 3 – 6 let zejména ze spádové oblasti sídliště Máj, ale i z dalších oblastí Českých Budějovic. V prostorách Komunitního centra na Máji má k dispozici hernu, dílnu, tělocvičnu a hřiště, kde děti organizovaně tráví volný čas.

V rámci činností Klubíku děti rozvíjí své znalosti a dovednosti, hrubou a jemnou motoriku a učí se novým věcem. Aktivity podporují prosociální chování i emoční inteligenci. Děti se učí udržet pozornost, respektovat autority a vytvářet přátelské vztahy. Děti, které projdou Předškolním centrem mají lepší předpoklady pro úspěšný vstup do mateřské školy. S činností Předškolního centra souvisí ještě program Kroužek s prvky Montessori a Rodičovský klub.

Kroužek s prvky Montessori

věk: 3–6 let
čtvrtek, 11:00–12:30
KC Máj
Více...

V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Ing. Ilona Paulátová
vedoucí Předškolního centra BOS
+420 733 755 921
ilona.paulatova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala


logo bos