Klubík Mája

PředškoláciKlubík Mája je předškolní klub, určený pro děti ve věku 3 – 5 let, které nechodí do mateřské školy a pocházejí převážně ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj v Českých Budějovicích. V prostorách Komunitního centra Máj má k dispozici hernu, dílnu, tělocvičnu a hřiště, kde děti organizovaně tráví volný čas.

V rámci činností Klubíku děti rozvíjí své znalosti a dovednosti, hrubou a jemnou motoriku a učí se novým věcem. Aktivity podporují prosociální chování i emoční inteligenci. Děti se učí udržet pozornost, respektovat autority a vytvářet přátelské vztahy. Program je uzpůsoben různým potřebám
a možnostem dětí a vytváří tak základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (předškolním a základním).

Maximální okamžitá kapacita je 8 dětí. Pracovníci spolupracují s MŠ formou adaptačních dní, dní otevřených dveří apod.


V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Mgr. Radka Rybáková
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 603 192 278
radka.rybakova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala