Sportovky

Program Sportovky probíhá každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 na KC Máj a je učen pro děti od 6 do 13 let. Účastníkům nabízí další možnost sportovního vyžití, a to jak týmového, tak individuálního. Účastníci se zde mohou seznámit s novými sporty a pravidly různých kolektivních her a aktivit. Je zde kladen důraz nejen na osvojování si pravidel her, ale i sportovního chování, rozvoj spolupráce, vzájemného respektu, seberozvoj apod. Mimo řízené aktivity mají prostor si popovídat s vedoucími a vždy mají volbu, zdali se chtějí nebo nechtějí do konkrétní aktivity zapojit. Při programu využíváme horolezeckou stěnu na KC, pedala, žonglovací a další netradiční pomůcky. Účastníci mohou během programu přijít i odejít kdykoli.

 


V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Štěpán Vondrášek
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 733 741 553
stepan.vondrasek@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala