Sportovky

Program Sportovky nabízí dětem další možnost sportovního vyžití. Účastníci se zde mohou seznámit s novými sporty a pravidly různých kolektivních her. Je zde kladen důraz nejen na osvojování si pravidel her, ale i sportovního chování, rozvoj spolupráce, vzájemného respektu apod. Účastníci mohou na obsahu programu participovat, volit si hry, které chtějí hrát, mimo řízené aktivity mají prostor i volně využívat pomůcky a vybít se po svém.

 

Vedoucí: Veronika Dvořáková