Oratoř

OratořProgram Oratoř probíhá každé pondělí a středu od 14:45 do 16:15 v KC Máj a je určen pro děti od 6 do 13 let.
Cílem programu je, aby se účastník aktivně zapojil do nabízených volnočasových aktivit.

Účastník je postupně veden k tomu, aby si svůj volný čas dokázal sám organizovat. Při oratořích je kladen důraz na přátelskou atmosféru, pocit bezpečí a osobní přístup. Pracovníci vedou účastníky k tomu, aby objevovali sami sebe (schopnosti, dovednosti, vlastnosti, možnosti) a rozvíjeli se. Je podporováno sebevědomí účastníka. Během Oratoře má účastník možnost požádat sociálního pracovníka o rozhovor.

V rámci Oratoře mají účastníci možnost volného pohybu po Středisku, vybírají si tu činnost, která je jim blízká. V případě průběhu tématické Oratoře je program strukturován dle naplánovaných činností tématu.

V rámci Oratoře jsou nabízeny následující programy:

  • keramická a výtvarná dílna
  • tvořivé aktivity
  • počítač s internetem
  • hudebna
  • sportovní aktivity v herně, víceúčelovém sále i na venkovním hřišti (kulečník, stolní tenis, fotbal, florbal, vybíjená aj.)

V průběhu roku se konají tématické Oratoře (u příležitosti svátků – Vánoční, Velikonoční, Dušičky …., ale též s ohledem na témata, která jsou pro účastníky aktuální a atraktivní).

Zodpovědná osoba: Veronika Dvořáková