Oratoř

OratořOratoř je otevřená herna pro děti od 6 do 13 let. Program Oratoř probíhá každé pondělí a středu od 15:00 do 16:30 v KC Máj.

Účastník je postupně veden k tomu, aby si svůj volný čas dokázal sám organizovat. Při oratořích je kladen důraz na přátelskou atmosféru, pocit bezpečí a osobní přístup. Pracovníci vedou účastníky k tomu, aby objevovali sami sebe (schopnosti, dovednosti, vlastnosti, možnosti) a rozvíjeli se. Je podporováno sebevědomí účastníka. V rámci Oratoře je k dispozici i sociální pracovník NZDM V Kostce, který s dětmi řeší jejich náročné situace.

Dětem je na Oratoři nabízena široká škála možností trávení volného času – sportovní, kreativní a výtvarné aktivity, deskové hry, ping-pong, kulečník, stolní fotbal, aj.

Během roku připravujeme tématické Oratoře a jednorázové akce – výlety, přespávání nebo příměstský tábor, s ohledem na témata, která jsou pro účastníky aktuální a atraktivní.

 


V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Matěj Černý
+420 732 639 178
matej.cerny@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala