Podpůrná práce s rodinami

  • Podpůrná práce s komunitou – ambulantní (út, st a čt od 10:00 do 12:00)
    • rodiče docházejí do Komunitního centra
  • Podpůrná práce s komunitou – terénní (út od 13:30 do 15:00)
    • pracovníci docházejí do rodin

Podpůrná práce s komunitou navazuje na pedagogické programy a sociální službu NZDM V Kostce. Aby měla práce s dětmi a mládeží skutečně smysl, musí se pracovat komplexně i s jejich rodinami. Pracovník se snaží motivovat rodiče k uplatňování takové výchovy, která vede ke vzdělávání dětí a také v jejich zájmu motivuje rodiče ke spolupráci s navazujícími institucemi. Rodiny se často nacházejí ve špatných životních podmínkách, které je ohrožují. V těchto případech je pracovník odkazuje na vhodnou sociální službu.

 


V případě zájmu o tento program kontaktujte vedoucího tohoto programu:

Anna Petrziková
+420 734 435 032
anna.petrzikova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala