Naše činnost

SaSM – DDM ČB vykonává druh činnosti školského zařízení: školská zařízení pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času – dům dětí a mládeže.

Jedná se zejména o následující činnosti:

Rozsah činnosti:

 • pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
 • terénní práce
 • příležitostná činnost
 • spontánní činnost
 • individuální práce
 • pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech
 • táborová a pobytová činnost (letní dětské tábory, příměstský tábor)
 • osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů
 • spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých
 • v rámci klinického pracoviště vzdělávání praktikantů Jihočeské univerzity
 • sportovní činnost

Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s jeho posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením ve shodě s výchovně pastoračním projektem místní salesiánské komunity a školským vzdělávacím programem.

Kromě aktivit, které jsou určeny dětem a mládeži, pořádá Středisko také další akce jak kulturního a náboženského, tak i sportovního a rekreačního zaměřeni. Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby se přiměřeným způsobem na plnění poslání účastnily také děti, mladí, jejich rodiče a další osoby.

Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.