Oratoř

Oratoř

Program Oratoř probíhá každé pondělí  a středu od 13:30 do 15:00 a je určen pro děti od 6 do 13 let.

Cílem programu je, aby se účastník aktivně zapojil do nabízených volnočasových aktivit.

  • Je vytvořena pestrá nabídka aktivit.
  • Účastník získává nové informace (např. formou tématických oratoří) a dovednosti.
  • Účastník zná a dodržuje pravidla programu

Účastník je postupně veden k tomu, aby si svůj volný čas dokázal sám organizovat. Při oratořích je kladen důraz na přátelskou atmosféru, pocit bezpečí a osobní přístup. Pracovníci vedou účastníky k tomu, aby objevovali své „nadání“ (schopnosti, možnosti) a dále je rozvíjeli. Je podporováno sebevědomí účastníka. V rámci Oratoře má účastník možnost požádat sociálního pracovníka o rozhovor.

V rámci Oratoře mají účastníci možnost volného pohybu po Středisku, vybírají si tu činnost, která je jim blízká. V případě průběhu tématické Oratoře je program strukturován dle naplánovaných činností tématu.

V rámci Oratoře jsou nabízeny následující programy:

  • keramická a výtvarná dílna
  • tvořivé aktivity (vaření, fimo)
  • počítačová učebna s internetem
  • hudebna
  • sportovní aktivity v herně i tělocvičně (kulečník, stolní tenis, fotbal, florbal, basketbal, vybíjená aj.)

V průběhu roku se konají tématické Oratoře (u příležitosti svátků – Vánoční, Velikonoční, Dušičky …., ale též s ohledem na témata, která jsou pro účastníky aktuální a atraktivní).