Nabídka sociálních služeb romské komunitě

Nabídka sociálních služeb romské komunitě

Romové mohou využívat poskytovaných sociálních služeb:

  • poradenství (v trestní, pracovní a sociální oblasti aj.)
  • doprovod (na úřady, návazné instituce aj.)
  • pomoc při řešení běžných i obtížných životních situací
  • aktivizační programy (pomoc při vyhledávání studia a zaměstnání)
  • případová práce

Sociální služby jsou určeny pro celou romskou komunitu.