Zájmové kroužky

Přihlašování na zájmové kroužky bude spuštěno 3. 9. v informačním systému esal.cz.

Jak se přihlásit na kroužek?


Pokud jste k nám nikdy nechodili, přes přihlašovací systém www.esal.cz zaregistrujte své dítě (popř. sebe) a poté jej přihlaste na příslušnou aktivitu (název kroužku).

Pokud jste již provedli registraci dříve (např. minulý rok), pak se stačí pouze na konkrétní kroužek přihlásit.

Nejpozději na první hodinu kroužku přineste, prosím, vytištěnou a podepsanou přihlášku (adresa: Salesiánské středisko, E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice).

Do 3. hodiny uhraďte, prosím, poplatek za kroužek, a to buď v hotovosti v kanceláři Střediska nebo převodem na účet 1082002660/5500. Jako variabilní symbol uveďte číslo zápisu v systému www.esal.cz, nebo do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

V případě problémů a dotazů nás kontaktujte (viz níže).

Proč stojí za to navštěvovat zájmové kroužky u Salesiánů?

 • Dlouholetá zkušenost
  – tradici v Českých Budějovicích máme již 25 let
 • Individuální přístup
  – naší prioritou není u účastníka jeho výkon, ale jeho celkový rozvoj a spokojenost
 • Ověřené metody
  – využíváme výchovný Preventivní systém Dona Boska
  – Preventivní systém se opírá o 3 základní prvky (rozum, laskavost, víra)
 • Prostor
  – dáváme mladým prostor k růstu a seberealizaci
 • Finanční dostupnost
  – naše kroužky jsou díky mnoha sponzorům a projektům finančně dostupné pro všechny obyvatele

Úřední dny (konzultace k systému, odevzdávání přihlášek) ve Středisku na adrese Emy Destinové 1:

 • Pondělí: 10:00 – 12:00
 • Úterý, středa: 13:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 10:00 – 12:00

Potřebujete poradit? Zavolejte nám: +420 733 741 521, +420 385 341 563


Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových kroužků, turnajů a dalších aktivit.

Kroužky probíhají v prostorách Střediska (Emy Destinové 1) nebo pronajaté tělocvičně, popř. v KC Máj. Účastníkům kroužků se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují.

Vedoucí programů přistupují k účastníkům individuálně. Při práci s účastníkem kroužku kladou důraz na aktivní trávení volného času, rozvoj osobní komunikace a sociální dovednosti. Společně s účastníky vytváříme rodinné prostředí, které napomáhá k lepší spolupráci mezi účastníkem a vedoucím programu.


Kontakt
Kamila Urbanová
Koordinátorka zájmových kroužků
+420 733 741 521
kamila.urbanova(at)sasmcb.cz
kancelář: Salesiánské středisko mládeže, E. Destinové 1