Pedagogické programy

Poslání pedagogických programů je shodné s posláním celého Salesiánského střediska. Okruh osob (cílová skupina): děti a mládež ve věku 3–26 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Vltava a Šumava Pedagogické programy jsou ošetřeny zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Klubík Mája

věk: 3–6 let
všední den, 10:00–12:00
KC Máj
vedoucí: Paulátová
Více...

Oratoř

věk: 6–13 let
pondělí a středa, 14:45–16:15
KC Máj
vedoucí: Štádlerová
Více...

Doučování 1. stupeň

věk: 1. stupeň ZŠ
pondělí-čtvrtek, 13:30–14:30
KC Máj, čtvrtek Vltava
vedoucí: Vondrášek
Více...

Doučování 2. stupeň

věk: 2. stupeň ZŠ
úterý-čtvrtek, 17:00–18:00
KC Máj
vedoucí: Vondrášek
Více...

Tématické programy

věk: 11–15 let
středa, 16:00–17:30
KC Máj
vedoucí: Vondrášek
Více...

Sportovky

věk: 6–13 let
úterý, čtvrtek, 14:00–15:30
KC Máj

Více...

Kroužek s prvky Montessori

věk: 3–6 let
čtvrtek, 13:00–14:30
KC Máj
Více...