Otevřené kluby

  • zrušení klubu Oráč: 13. – 14. 4. a 17. – 21. 4.
  • zrušení doučování: 12. – 17. 4.
  • zrušení všech pedagogických programů: 13. – 17. 4.

Cílovou skupinou Otevřených klubů jsou převážně děti a mládež ve věku od 3 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Vltava a Šumava. Dílčí programy Otevřených klubů jsou určeny pro různé cílové skupiny. Dále probíhá i spolupráce s rodinami a rodinnými příslušníky uživatelů/účastníků OK.

V každém programu se s uživateli/účastníky pracuje jak individuálně na základě jejich přání a potřeb, tak s celou skupinou. V programech platí závazná pravidla, dle kterých se řídí všichni příchozí a jsou s nimi seznamováni v rámci prvních návštěv.

 

Pracovníci Otevřených klubů

Mgr. Lenka Kolářová
Koordinátorka Otevřených klubů
+420 733 741 553
lenka.kolarova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Bc. Daniela Kyznarová
Sociální pracovnice Otevřených klubů
+420 734 435 031
daniela.kyznarova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Jan Horváth
Pracovník v sociálních službách v Otevřených klubech
+420 730 161 217
jan.horvath(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Štěpán Vondrášek
Pedagog volného času v Otevřených klubech
+420 730 161 218
stepan.vondrasek(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Nikola Šrainerová
Pracovnice v sociálních službách v Otevřených klubech
+420 734 435 032
nikola.srainerova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala
Miroslava Bendová, DiS.
vedoucí programu Předškoláci
+420 603 192 278
miroslava.bendova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala

Bc. Kateřina Burianová
Sociální pracovnice Otevřených klubů
+420 734 435 031
katerina.burianova(at)sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala