Soutěžte se Salesiánským střediskem o 27 hlavních cen

soutez.Salesiánské středisko mládeže České Budějovice vyhlašuje u příležitosti výročí 25 let zahájení své činnosti v Českých Budějovicích hudební, taneční, výtvarnou a literární soutěž.

Ještě jsi neoslavil své 18. narozeniny a navštěvuješ kroužky, doučování, Oratoř, Oráč, chaloupky, lyžáky (…) Salesiánského střediska mládeže nebo patříš do salesiánské farnosti sv. Vojtěcha?
Tak právě pro tebe je určena tato soutěž o skvělých 27 hlavních cen.

Vyber si jedno ze tří témat:
  • Nejsem na světě sám

  • Můj sen

  • Každý den svítí slunce

a zpracuj jej hudebně nebo tanečně, výtvarně nebo literárně (volným útvarem).

Ke svému výtvoru – soutěžní práci – připoj: jméno, příjmení, věk, adresu, kontakt a název tématu, které sis vybral. Takto „podepsanou“ práci odevzdej do 15. května svému vedoucímu na kroužku, v Oratoři, na Klubu Oráč nebo jakémukoliv jinému pedagogickému pracovníkovi Salesiánského střediska mládeže.

Svoji práci nám můžeš zanechat i na recepci na Čtyráku nebo Komunitním centru Máj. Své hudební nebo taneční práce (stačí amatérský záznam) nám můžeš zaslat i na e-mail: sasmcb@samcb.cz

Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční na Mezinárodním dni dětí 2. 6. od 14:00 hod. u Komunitního centra Máj, kam tebe i tvé kamarády zveme.


Upozornění: Každý účastník soutěže se může zúčastnit pouze s jednou soutěžní prací v daném tématu, věkové kategorii a kategorii soutěže (hudební, taneční, výtvarné, literární). Soutěžní práce doručené po 15. 5. 2016 již nebudou do soutěže zahrnuty. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu soutěžních prací slučovat jednotlivé kategorie nebo je rušit.

 

 

05