Velká oratoř

Velká oratoř


Program probíhá každé pondělí od 19:00 do 20:30 a každý pátek od 14:00 do 16:00.
Velká oratoř je prostor, kde není struktura programu striktně dána, náplň je volena dle potřeb uživatelů, popř. ve spolupráci s nimi. Skrze volnočasové aktivity s uživateli pracovníci navazují vztah a vytvářejí tak prostředí k poskytování sociální služby (poradenství, informační servis, doprovod apod. – dle zákona 108/2006 o sociálních službách). Uživatelé v klubu mohou jen tak posedět, společně si popovídat, něco si nakreslit, poslechnout nebo si i pustit hudbu. Dále si mohou zahrát deskové hry, stolní fotbálek, kulečník, využít tělocvičnu s horolezeckou stěnou, hudebnu nebo počítačovou místnost. Tyto aktivity a kreativní činnosti mohou uživatelé využít pro svůj osobní rozvoj. Nedílnou součást nabídky klubu tvoří tématické diskuse, které jsou zaměřené na prevenci společensky nežádoucích jevů. Práce v klubu je postavena na přátelském prostředí, pocitu bezpečí a osobním přístupu.

Sociální služba je ve Velké oratoři k dispozici každému, kdo přijde a potřebuje pomoci. Nabízíme možnost rozhovoru se sociálním pracovníkem. Zaměřujeme se na komplexní řešení problému, základní či speciální poradenství. Na základě rozhovoru společně nalézáme účinná opatření a doprovázíme uživatele při řešení jeho problémové situace. V případě potřeby po společné dohodě kontaktujeme odborníky z jiných institucí.