Terénní komunitní práce

Terénní komunitní práce

Program probíhá jednou týdně v úterý od 17:00 do 19:00. Cílovou skupinou jsou rodiny účastníků pedagogických programů OK a uživatelů programů NZDM Bosko.

V rámci Terénní komunitní práce pracovníci spolupracují s rodinami uživatelů programů. Komplexní přístup k rodině dítěte má pak pozitivní vliv na jeho rozvoj. Rodiny jsou seznámeny s pracovníky programů, dále se Střediskem a jeho programy. V rodinách se nejvíce řeší školní prospěch a problémy dětí. Často jsou pracovníci přivoláni k pomoci rodinám (vyplňování splátkového kalendáře, pomoc při hledání zaměstnání).

Jedná se o fakultativní službu (program není součástí registrované sociální služby), která je realizována v rámci OK jako doplňková forma práce s dětmi a mládeží (uživateli/účastníky).