Skupinové programy

Skupinové programy klubu Oráč

Skupinové programy navštěvují především pravidelní klienti, se kterými jsme navázali důvěrnější vztah. Tyto programy směřujeme více k osobnímu kontaktu, k zlepšení sociálních dovedností a k pozitivnímu sebehodnocení. Jsou zaměřeny zejména na prevenci a rozvoj osobnosti mladého člověka formou rozhovorů, diskuzí, různých technik či her. Při individuální práci je kladen důraz na aktivizační formu programů a poradenství. Do činností na Majáku jsou zařazovány také tématické programy a aktivity, které reagují na témata, se kterými se v současné době zabýváme i v klubu a na poptávku uživatelů.